Kuraattori- ja psykologipalvelut

Kaikissa kouluissamme on kuraattori ja psykologi, joilta saa tukea ja apua erilaisissa ongelma- ja pulmatilanteissa. Oppilaiden hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu kaikille koulun aikuisille.

Opettajien lisäksi koulussa on myös muita aikuisia, joilta voi saada apua ja tukea, jos esimerkiksi koulunkäynnissä tai kaverisuhteissa on haasteita tai mieli on maassa.

Oppilashuollon ammattilaiset, kuraattorit ja psykologit, auttavat erilaisissa ongelma- ja pulmatilanteissa. On hyvä ottaa heihin yhteyttä jo ennen kuin mahdolliset ongelmat paisuvat kauhean isoiksi. Kunkin koulun kuraattorin ja psykologin yhteystiedot löytyvät koulujen sivuilta.

Kuraattorin ja psykologin tapaamista ei tarvitse pelätä tai jännittää. He ovat koululla oppilaita varten. Oppilaan asioita hoidetaan aina luottamuksellisesti yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa sovitulla tavalla.

Kuraattori ja psykologi voi työskennellä joko yksittäisen oppilaan tai ryhmän kanssa haasteiden ratkaisemiseksi. 

Oppilashuollon Jelppii-sivustolta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) löydät lisätietoa koulun psykologi- ja kuraattoripalveluista sekä siitä, kuinka lapsi tai nuori voi auttaa itseään ja mistä muualta voi saada apua.

Oppilaiden hyvinvoinnin tukena on eri alojen ammattilaisia

Kouluissa toimii moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, joka työskentelee yhteisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi. Ryhmään voi kuulua rehtori, kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri, koulun kuraattori ja psykologi, erityisopettaja, opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa luokanopettaja tai ryhmänohjaaja. Lisäksi yksittäisen oppilaan tueksi voidaan koota moniammatillinen asiantuntijaryhmä, jossa on mukana tarvittavat työntekijät.