Böle

Pasila hämärässä
Böle är Finlands mest nåbara plats och Helsingfors nyckelområde för lokalbyggande. Även antalet bostäder och serviceutbudet ökas kraftigt i området.

På den här sidan

Böle som område

I takt med byggandet av nya kontor och affärslokaler fördubblas antalet arbetsplatser i Böle före år 2040 till cirka 50 000. Arbetsplatser och affärslokaler byggs i alla områden i Böle. Även områdets invånarantal nästan tredubblas till 30 000 invånare. Böle stärker också sin roll som evenemangsstadsdel och en mångsidig serviceerbjudare. 

Det nya Böle erbjuder gott om olika boendealternativ längs väl fungerande kollektivtrafikförbindelser. Böles invånarantal nästan tredubblas före 2040. 

Särskilt i Mellersta Böle planeras nya lösningar som kombinerar arbetsplatser och boende. I stället byggs Postparken i första hand för boendebehov. 

Böles nya områden byggs enligt innerstadsliknande planeringsprinciper. I framtiden kommer det att finnas många alternativ till höghusboende i Böle: allt från låga småhöghus till tornbyggnader med fantastiska utsikter.  Bostadskvarteren i Böles olika områden färdigställs stegvis. 

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området, var vi bygger till exempel bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra farleder går.  

Böle på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Trafikförbindelser

Böle är en knutpunkt för trafiken med utmärkta förbindelser från Helsingfors stadskärna och från alla håll i Finland med alla trafikformer. Böles två stationer, Böle station och Ilmala station, blir mycket betydande omstigningsplatser inom kollektivtrafiken, där det är enkelt att byta fortskaffningsmedel. Från båda går även tågen till flygfältet tätt. 

Bild: Roni Rekomaa

Tjänster

Böle har mångsidiga tjänster.

Böle tjänster på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Kontaktuppgifter

Namn
Päivi Ahlroos

Titel
Projektchef
Beskrivning
Stadskansliet, områdesbyggande  i Böle