Postparken

Ilmakuva Postipuistosta
Bild: Tero Pajukallio

På 2030-talet ökar antalet invånare i Norra Böle till drygt 12 000 invånare och arbetsplatser finns för cirka 2 000 personer. Bostadsbyggandet inleddes 2019 från tidigare landtrafikcentralens område i Postparken dit det byggs ett område för 5 000 invånare. 

Från Ilmala station till Postens sorteringscentral kommer det att nå Södra Postparken som omfattar 17 hektar. I Ilmala stations omedelbara närhet byggs kontorslokaler. Detaljplanen möjliggör också byggandet av ett hotell i anslutning till stationen. Bostäderna kommer att placeras i mitten av området och i utkanten av Centralparken. I området byggs huvudsakligen slutna kvarter och i utkanten av Centralparken också punktformade hus. Området ska ha ett daghem.

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området, var vi bygger till exempel bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra farleder går. 

Postparken på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Parkering i Postparkens område

Postparken är ett område som byggs snabbt och där trafikarrangemangen och kollektivtrafikförbindelserna förbättras när byggandet framskrider. Postparkens första bostadsobjekt färdigställdes i slutet av 2020 och byggandet i området fortsätter aktivt till mitten av 2020-talet. Gatorna byggs färdigt i takt med att byggandet framskrider och när det med tanke på bygglogistik är möjligt. 

I Postparken gäller ett parkeringsförbud som tillåter parkering endast på markerade parkeringsplatser. Dessa är parkeringsplatserna utmed gatan som är markerade med P, de separata parkeringsplatserna och parkeringshusen. Parkering på andra platser är förbjuden. 

För tillfället kan invånarna och de personer som besöker området parkera sin bil enligt följande: 

Egen parkeringsplats i det egna bostadsaktiebolagets parkeringsanläggning eller i parkeringshallen. 

Fråga om lediga platser från disponenten för ditt bostadsaktiebolag. 

En tillfällig parkeringsplats i parkeringshallen som ligger i kvarteret 17124. 

För platsen krävs ett hyresavtal som den som behöver platsen ingår med Postipuiston Pysäköinti Oy. Kontaktpersonen för tillfällig hyrning av parkeringsplatser i parkeringshallarna är marjo.juuti(at)retta.fi eller fastighetschef joonas.siponen(at)retta.fi  

Gäst- och kundparkering längs lokal- och uppsamlingsgator. 

Längs gatorna placeras gäst- och kundparkeringsplatser som byggs i samband med slutarbetena för gator när de närliggande tomterna färdigställs. Efter att alla byggprojekt i Postparken har blivit färdiga är uppskattningen att det finns sammanlagt ungefär 240 kund- och gästplatser längs gatorna. Parkeringsplatserna kommer att vara tidsbegränsade för fyra timmar, under klockan 6–24, och de omfattas av Helsingfors stads parkeringsövervakning. 

Parkeringsprinciper 

Trafiklösningen enligt detaljplanen för Postparken bygger på den bågformade uppsamlingsgatan (Postiljonsgatan) och tomtgatorna som betjänar området. Invånarnas parkeringsplatser placeras under gårdsdäck. De övriga invånarnas parkeringsplatser ska ligga i ett tredje parkeringshus. Tidsbegränsade gäst- och kundplatser placeras längs gator. 

Tillfälliga parkerings- och trafikarrangemang under byggandet av Postparken samordnas av den regionala operatorn för bygglogistik (Sitowise Oy). Parkeringsövervakningen ansvaras för tillfället av Aimo Park, Palmia och Helsingfors stad. 

Kontaktuppgifter

Stadskansliet, områdesbyggande 
Päivi Ahlroos, projektchef
paivi.ahlroos (@) hel.fi
Puh. (09) 310 23661