Mellersta Böle

Triplan edusta pimeällä.
Bild: Roni Rekomaa


I banområdet mellan Östra och Västra Böle har det byggts centrumkvarteret Tripla och Böle station samt den förnyade Bölebron som kombinerar områdena till varandra. Bangårdskvarteren som byggs stärker ytterligare att områdena växer ihop. Bangårdskvarteren i Mellersta Böle byggs ungefär under 2018–2030 intill utmärkta kollektivförbindelser och tjänster norr om Böles nya centrum, Tripla. 

I Bangårdskvarteren, i området på 14 hektar, byggs mångsidigt urbant boende för 3 200 stadsbor och kontorslokaler för upp till 1 000 medarbetare. I kvarteren byggs daghem och grundskolan Pasilan peruskoulu för elever i årskurserna 1–9. 

Byggnadernas höjd varierar i regel mellan 6 och 15 våningar så att det åtminstone i södra delen som gränsar till centrumkvarteret byggs högre. Till parkområdenas offentliga utomhusrum kommer också konst. 

Söder om Bölebron byggs tornområdet i Böle. Keskitorni som byggs till kontrosbruk kombinerar centrumkvarteret och Lokstallen i området mellan Lokvägen och spåren. I västra områdets torn byggs också bostäder med fantastiska utsikter. De tre tornen i östra området byggs i en smal remsa öster om spåren genom att kombinera Mellersta Böle starkt med Savolaxgatans och Åshöjdens funktioner. 

 

Bangårdskvarteren i Mellersta Böle 

Mellersta Böle på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Tornområdet

Tornområdet på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Kontaktuppgifter

 Stadskansliet, områdesbyggande 

Päivi Ahlroos, projektchef
paivi.ahlroos (@) hel.fi
Puh. (09) 310 23661