Maskinverkstaden

På den här sidan

Ilmakuva Konepajan alueesta
Bild: Tero Pajukallio

I Maskinverkstadens område mellan Aleksis Kivis gata och Industrigatan är ändringen av Böle färdig. Under 2007–2021 byggdes det i området hem för cirka 2 500 invånare och tusentals arbetsplatser. 

Till Maskinverkstadens trivsamma bostadsområde kopplas också VR:s gamla Maskinverkstad som andas historia och förnyas som en livlig evenemangsplats. I byggandet av området föredras material och färger som virvlar fram ur järnvägshistorien, används mycket tegel som byggnadsmaterial och utnyttjas symboliska detaljer till exempel från områdets portar. 

Områdets industriella tradition, de drygt hundra år gamla byggnaderna i det gamla maskinverkstadsområdet, bevaras också som en del av stadsbilden. Dessa byggnader som förknippas med järnvägarnas historia totalrenoveras för ny användning. På så vis finns det både gammalt och nytt byggnadsbestånd i området, vilket gör området visuellt rikt. 

Planläggning och planering

I detaljplanerna fastställs markanvändningen i området, var vi bygger till exempel bostäder, kontor och parker eller var gatorna och andra farleder går.  

Maskinverkstaden på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)
Bild: Tero Pajukallio

Tjänster på kartan

Maskinverkstaden tjänster på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Kontaktuppgifter

Stadskansliet, områdesbyggande 
Päivi Ahlroos, projektchef
paivi.ahlroos (@) hel.fi
Puh. (09) 310 23661