Förvaringstjänst för bilar - Bilhotell

Vi erbjuder din bil en säker och förmånlig förvaringsplats på stadens Bilhotell. Bilhotellets förvaringsområde i Tattarmossen är inhägnat, upplyst och videoövervakat dygnet runt. Förvaringsområdet ligger utomhus och har inget tak.

Du kan ingå avtal om förvaring av din bil för 1-8 månader åt gången och du kan lämna in två fordon åt gången till förvaring. Förvaringstjänsten är avsedd för privatpersoner som bor i Helsingfors.

Om du har ett giltigt parkeringstillstånd för boende, är det gratis att förvara bilen på Bilhotellet. Utan parkeringstillstånd för boende kostar förvaringen 60 euro i månaden.

Gör så här

  • Kontakta Helsingfors flyttcentrum för fordon på förhand för att kontrollera att det finns plats på Bilhotellet.
  • Du kan komma och ingå avtal om förvaring av din bil antingen vid Flyttcentrum för fordon eller hos stadsmiljösektorns kundtjänst.
  • När du lämnar in eller hämtar din bil ber vi dig att på förhand kontakta Helsingfors flyttcentrum för fordon. Lämna in ditt fordon för förvaring före klockan 16.

Observera att

  • ditt tillstånd för boendeparkering ska vara giltigt under hela förvaringstiden (gäller inte dig som betalar separat för förvaringen).
  • du kan lämna in ditt fordon för förvaring på nytt tidigast tre månader från att avtalet upphört.
     

Serviceställen

Ajoneuvojen siirtokeskus sijaitsee Tattarisuolla osoitteessa Autotallintie 22.

Flyttcentrum för fordon

Adress: Garagevägen 22, 00770 Helsingfors
Kaupunkiympäristön toimitalo katutasosta kuvattuna.

Stadsmiljösektorns kundtjänst

Adress: Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors