Hoppa till huvudinnehåll

Rabatt för lågemission bilar

Vi ger lågemission fordon 50 procent rabatt på parkeringsavgifter vid gatuparkering

För att du ska kunna få rabatten måste du betala parkeringen med en mobilapp. Du kan få rabatten även om du inte bor i Helsingfors. 

Du får även rabatt på boende- och företagsparkeringstillstånd. Om flera fordon är registrerade på ett parkeringstillstånd ska de alla uppfylla kriterierna för lågemission fordon.

Så här ansöker du om rabatt för lågemission fordon

  1. Kontrollera att ditt fordon uppfyller kriterierna för låga utsläppshalter som anges nedan.

  2. Ange registernumret och dina kontaktuppgifter till stadsmiljösektorns kundtjänst per e-post eller genom besök på plats.

När vi har godkänt din ansökan, skickar vi registernumret för ditt fordon till mobilapparnas administratörer. Efter det får du rabatten automatiskt när du betalar parkeringen med en mobilapp. 

Kriterier för lågemission fordon

  • CO2-utsläppen för utsläppssnåla person- och paketbilar (inkl. hybrider) är högst 50 g/km enligt mätningsmetoden WLTP och högst 37 g/km enligt mätningsmetoden NEDC och alla fordons Euro-utsläppsklass är minst Euro 6.
  • För att uppfylla CO2-utsläppskriterierna för alla fordon räcker det att utsläppsvärdet uppfyller de ovan nämnda villkoren enligt minst en mätningsmetod.
  • Alla helt eldrivna bilar och helt eldrivna fordon i kategori L (motorcyklar, mopeder, tre- och fyrhjulingar samt lätta fyrhjulingar, det vill säga mopedbilar, är utsläppssnåla.

Parkeringsförmånen för de bilar som förlorar förmånen till följd av granskningen gäller till slutet av 2022.

Staden granskar utsläppskriterierna vartannat år.