Rabatt för lågemission bilar

Vi ger lågemission fordon 50 procent rabatt på parkeringsavgifter vid gatuparkering

För att du ska kunna få rabatten måste du betala parkeringen med en mobilapp. Du kan få rabatten även om du inte bor i Helsingfors. 

Du får även rabatt på boende- och företagsparkeringstillstånd. Om flera fordon är registrerade på ett parkeringstillstånd ska de alla uppfylla kriterierna för lågemission fordon.

Så här ansöker du om rabatt för lågemission fordon

  1. Kontrollera att ditt fordon uppfyller kriterierna för låga utsläppshalter som anges nedan.

  2. Ange registernumret och dina kontaktuppgifter till stadsmiljösektorns kundtjänst per e-post (kaupunkiymparisto@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)) eller genom besök på plats.

När vi har godkänt din ansökan, skickar vi registernumret för ditt fordon till mobilapparnas administratörer. Efter det får du rabatten automatiskt när du betalar parkeringen med en mobilapp. 

Kriterier för lågemission fordon

  • CO2-utsläppen för utsläppssnåla person- och paketbilar (inkl. hybrider) är högst 50 g/km enligt mätningsmetoden WLTP och högst 37 g/km enligt mätningsmetoden NEDC och alla fordons Euro-utsläppsklass är minst Euro 6.
  • För att uppfylla CO2-utsläppskriterierna för alla fordon räcker det att utsläppsvärdet uppfyller de ovan nämnda villkoren enligt minst en mätningsmetod.
  • Alla helt eldrivna bilar och helt eldrivna fordon i kategori L (motorcyklar, mopeder, tre- och fyrhjulingar samt lätta fyrhjulingar, det vill säga mopedbilar, är utsläppssnåla.

Staden granskar utsläppskriterierna vartannat år.

Priser för parkeringstillstånd för lågemissionsfordon

Priser för boendeparkeringstillståndet och grupptillståndet
för lågemissionsfordon 2023 (€/månad)
Boendeparkeringsområdet

Till den 31 maj 2023

Från den 1 juni
till den 30 november
2023
Från och med den
1 december 2023
A Kampen 15 € 30 € 45 €
B Rödbergen, Eira 15 € 30 € 45 €
C Gardesstaden,
Ulrikasborg,
Brunnsparken
15 € 30 € 45 €
D Skatudden 15 € 30 € 45 €
E Gloet, Kronohagen 15 € 30 € 45 €
F Främre Tölö 15 € 30 € 45 €
H Bortre Tölö, Mejlans 15 € 30 € 45 €
I Berghäll, Sörnäs 15 € 30 € 45 €
J Åshöjden 15 € 30 € 45 €
K Vallgård 15 € 30 € 45 €
L Brunakärr 15 € 30 € 45 €
M Södra Haga 7,5 € 22,5 € 37,5 €
N Drumsö 7,5 € 22,5 € 37,5 €
O Munksnäs 7,5 € 22,5 € 37,5 €
P Munkshöjden,
Näshöjden
7,5 € 22,5 € 37,5 €

Priser för företagsparkeringstillståndet för lågemissionsfordon 2023 (€/månad)
Typ av tillstånd Till den 31 maj 2023 Från den 1 juni
till den 30 november
2023
Från och med den
1 december 2023
Områdesspecifikt tillstånd 15,42 € 30,42 € 45,42 €
Tillstånd för alla områden 30,83 € 45,83 € 60,83 €