Rabatt för lågemission bilar

Vi ger lågemission fordon 50 procent rabatt på parkeringsavgifter vid gatuparkering

För att du ska kunna få rabatten måste du betala parkeringen med en mobilapp. Du kan få rabatten även om du inte bor i Helsingfors. 

Du får även rabatt på boende- och företagsparkeringstillstånd. Om flera fordon är registrerade på ett parkeringstillstånd ska de alla uppfylla kriterierna för lågemission fordon.

Kriterier för lågemission fordon

  • CO2-utsläppen för utsläppssnåla person- och paketbilar (inkl. hybrider) är högst 50 g/km enligt mätningsmetoden WLTP och högst 37 g/km enligt mätningsmetoden NEDC och alla fordons Euro-utsläppsklass är minst Euro 6.
  • För att uppfylla CO2-utsläppskriterierna för alla fordon räcker det att utsläppsvärdet uppfyller de ovan nämnda villkoren enligt minst en mätningsmetod.
  • Alla helt eldrivna bilar och helt eldrivna fordon i kategori L (motorcyklar, mopeder, tre- och fyrhjulingar samt lätta fyrhjulingar, det vill säga mopedbilar, är utsläppssnåla.

Staden granskar utsläppskriterierna vartannat år.

Så här ansöker du om rabatt för lågemission fordon

  1. Kontrollera att ditt fordon uppfyller kriterierna för låga utsläppshalter som anges nedan.
  2. Ange registernumret till stadsmiljösektorns kundtjänst per e-post (kaupunkiymparisto@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)) eller genom besök på plats.

När vi har godkänt din ansökan, skickar vi registernumret för ditt fordon till mobilapparnas administratörer. Efter det får du rabatten automatiskt när du betalar parkeringen med en mobilapp. 

 

Priser för parkeringstillstånd för lågemissionsfordon

Boendeparkeringsområde Från och med den 1 december 2023 Från den 1 juni till den 30 november 2023 Till den 31 maj 2023
A Kampen 45 € 30 € 15 €
B Rödbergen, Eira 45 € 30 € 15 €

C Gardesstaden, 


Ulrikasborg, 


Brunnsparken

45 € 30 € 15 €
D Skatudden 45 € 30 € 15 €
E Gloet, Kronohagen 45 € 30 € 15 €
F Främre Tölö 45 € 30 € 15 €
H Bortre Tölö, Mejlans 45 € 30 € 15 €
I Berghäll, Sörnäs 45 € 30 € 15 €
J Åshöjden 45 € 30 € 15 €
K Vallgård 45 € 30 € 15 €
L Brunakärr 45 € 30 € 15 €
M Södra Haga 37,5 € 22,5 € 7,5 €
N Drumsö 37,5 € 22,5 € 7,5 €
O Munksnäs 37,5 € 22,5 € 7,5 €

P Munkshöjden, 


Näshöjden

37,5 € 22,5 € 7,5 €
Priser för boendeparkeringstillståndet och grupptillståndet
för lågemissionsfordon 2023 (€/månad)

 

Typ av tillstånd Till den 31 maj 2023

Från den 1 juni


till den 30 november


2023

Från och med den


1 december 2023

Områdesspecifikt tillstånd 15,42 € 30,42 € 45,42 €
Tillstånd för alla områden 30,83 € 45,83 € 60,83 €
Priser för företagsparkeringstillståndet för lågemissionsfordon 2023 (€/månad)