Rabatt på boendeparkering i parkeringshus

En del av parkeringsanläggningarna i innerstaden beviljar rabatt för boendeparkering. 

Du kan få rabatt på boendeparkering om 

 • du enligt uppgifterna i befolkningsregistret är bosatt inom området för boendeparkering (boendeparkeringsområde på kartan(Länk leder till extern tjänst))
 • du har ett gällande körkort
 • du enligt uppgifterna i fordonsregistret är ägare eller innehavare av fordonet som antecknas i parkeringsavtalet. Fordonet kan vara en person- eller paketbil, motorcykel, mopedbil eller annan bil med en totalmassa på högst fyra ton.

Du kan parkera i parkeringsanläggningar som beviljar rabatten på vardagskvällar och -nätter klockan 16–09 och veckoslut utan tidsbegränsning för 90 euro i månaden. Om du vill parkera på vardagar klockan 9–16, betalar du normalt timpris, men högst 18 euro per dag.

Så här får du rabatt på parkering i ett parkeringshus

Om du vill ha rabatt på parkering i ett parkeringshus, ta kontakt med stadsmiljösektorns kundtjänst. Kundtjänsten kontrollerar att du har rätt till rabatten och ger dina uppgifter till företaget som driver parkeringshuset. Därefter kan du ingå ett avtal med företaget.

Om du inte har tillstånd för boendeparkering, måste du besöka kundtjänsten personligen och visa upp ditt körkort och fordonets registeruppgifter eller köpeavtalet för en ny bil. Din adress kontrolleras i befolkningsdatasystemet. Därför bör du kontrollera att dina uppgifter är uppdaterade i systemet, om du har flyttat nyligen.

Du kan endast ingå avtalet för ett parkeringshus och ett fordon åt gången. Avtalet ingås för 3–12 månader åt gången. Fråga företaget som driver parkeringshuset om eventuella begränsningar angående fordonets storlek.

Parkeringshus som beviljar rabatten

Aimo Park(Länk leder till extern tjänst):

 • Finlandia

 • Iso Erottaja

 • Pikku Erottaja

 • Kasarmitori

 • Tilkka

 • Vallila

 • Vallila Kuortaneenkatu 1

EuroPark(Länk leder till extern tjänst) (på finska):

 • P-CityForum

 • P-Autotalo

Töölönkadun Pysäköintilaitos(Länk leder till extern tjänst) (på finska):

 • P-Töölö