Flyttnings- och förvaringskostnader för fordon

På denna sida hittar du avgifter som tas ut för flyttning och förvaring av fordon.

På den här sidan

Flyttningskostnader

Flyttningskostnaderna beror på det fordon som flyttats, tidpunkten för och orsaken till flyttningen.

Kostnader för flyttningar som genomförts vardagar klockan 7–16

Fordon som ska flyttas Orsak till flyttning: underhåll och renhållning Orsak till flyttning: reservation av gatuområdet (t.ex. evenemang) Orsak till flyttning: felparkering Flyttning till upplag eller kassering
Person- och paketbilar, mopeder och motorcyklar, lätta lastbilar och lätta släpvagnar 74 € + kostnad för flyttningsarrangemang 21 € 74 € 121 € 128 €
Fyrhjulsdrivna fordon och övriga fordon (fordonskategorier M1, M2, N1, N2), med totalmassa på högst 4,5 t eller vars flyttning förutsätter hjälpanordningar 99 € +  kostnad för flyttningsarrangemang 21 € 99 € 145 € 156 €

För flyttningar av lastbilar och bussar (med totalmassa på över 4,5 t) debiteras i enlighet med bogseringsserviceproducentens faktura samt administrativa kostnader på 25 euro.

Tilläggsavgifter för flyttningar som genomförts på kvällar, nätter och veckoslut

  Orsak till flyttning: underhåll och renhållning Orsak till flyttning: reservation av gatuområdet (t.ex. evenemang) Orsak till flyttning: felparkering Flyttning till upplag eller kassering
Vardag, kväll kl. 16–22 25 € 25 € 69 € 68 €
Vardag, natt kl. 22–07 56 € 53 € 87 € 89 €
Lördag, söndag och helgdag, kl. 7–16 59 € 56 € 104 € 105 €
Lördag, söndag och helgdag, kväll kl. 16–22  78 € 78 € 110 € 110 €
Lördag, söndag och helgdag, natt kl. 22–07 83 € 83 € 119 € 116 €

Flyttningskostnader för cyklar

  • 30 €

Flyttningskostnader för elsparkcyklar och eldrivna cyklar

  • Närflyttning: 55 €
  • Flyttning till upplag: 60 € 

Flyttningar som genomförts med röjningsbil

  • 65 € (t.ex. parkering som blockerar spårtrafik)

I alla flyttningskostnader ingår administrativa kostnader på 25 euro, i flyttningskostnader för cyklar ingår administrativa kostnader på 10 euro. 

Förvaringskostnader

Fordon som ska förvaras Avgift för varje påbörjad 7-dygnsperiod
Person- och paketbilar, lätta lastbilar (högst 4,5 t), mopeder, motorcyklar, mopedbilar och lätta släpvagnar 75 €
Lastbilar, bussar, arbetsmaskiner och övriga stora fordon 150 €
Cyklar och elsparkcyklar 15 €