Kostnader för flyttning och förvaring av fordon

Kostnader för flyttning som sker vardagar klockan 7–16

Fordon som ska flyttas Orsak till flyttning: underhåll och renhållning Orsak till flyttning: reservation av gatuområdet (t.ex. evenemang) Orsak till flyttning: felparkering Flyttning till upplag eller kassering
Person- och paketbilar, mopeder och motorcyklar, lätta lastbilar och lätta släpvagnar 91 € 65 € 118 € 151 €
Fyrhjulsdrivna och övriga fordon (fordonskategorier M1, M2, N1, N2), vars totalmassa är högst 4,5 t eller vars flyttning kräver hjälpanordningar 123 € 97 € 162 € 187 €
Lastbilar och bussar med totalmassa över 4,5 t  102–442 €* 78–340 €* 312–650 €* 221–650 €*

För flyttningarna debiteras administrativa kostnader och kostnader för ordnandet av fordonets flyttning på 30 procent. För flyttningar som sker på kvällar, nätter och veckoslut debiteras en tilläggsavgift som är 26–138 euro beroende på tidpunkt och bärgningsföretag. 

*beror på bärgningsföretag. 

Se mer detaljerad beskrivning av flyttningspriser (pdf, på finska)

Kostnader för förvaring

Fordon som ska förvaras Avgift för de första 7 dygnen (inkl. flyttningskostnader) Tilläggsavgift för varje påbörjad 7-dygnsperiod

Person- och paketbilar

177 €

26 €

Fyrhjulsdrivna och andra person- och paketbilar, vars flyttning kräver hjälpanordningar

213 €

26 €

Cyklar

25,20 €

5,20 €