Stengårds seniorcenter

Stengårds seniorcenter erbjuder rehabilitering och omsorg i en vacker trädgårdslik miljö i Tölö.

Hos oss vid Stengårds seniorcenter kan de äldre leva ett meningsfullt liv i en trygg och uppskattande gemenskap.

Vi tillhandahåller lång- och kortvarig rehabilitering samt heldygnsomsorg. Vi erbjuder även dagverksamhet som stöd för boende i hemmet för minnessjuka, personer med funktionsbegränsning och personer som har en närståendevårdare.

Vi betjänar dig på finska och svenska.

Vill du veta mer om tjänsterna vid seniorcentren? Fråga Seniorinfo eller servicecentrets socialhandledare.

Kontaktuppgifter

Sibeliusgatan 14, 00260 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska, svenska
PB 8561, 00099 Helsingfors stad

Plats

Sibeliusgatan 14, 00260 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Bilplatsen för rörelsehindrade ligger utomhus över 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är under 3,6 m.
  • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren öppnas automatiskt med en rörelsedetektor.

I lokalen

  • Verksamhetsstället har 3 våningsplan.
  • I lokalen finns en hiss som är svår att överblicka med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
  • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på samma plan som ingången.