Svenskspråkig verksamhet vid servicecentralen

På servicecentralen kan du till exempel delta i en svenskspråkig diskussionsgrupp eller motionsgrupp.

På den här sidan

I diskussionsgrupperna får du någon att prata med, trevlig samvaro och stöd för din vardag. Servicecentralerna erbjuder också handledd motion och social handledning på svenska.

Vissa servicecentraler erbjuder aktiviteter på svenska. Du kan fråga servicecentralens socialhandledare om grupper och andra aktiviteter. Vi samarbetar med dig för att ta reda på vilken verksamhet som är precis rätt för dig.

Tjänsten är kostnadsfri för dig. Du kan få det nödvändiga servicecentralskortet kostnadsfritt från servicecentralens reception. Tjänsten är avsedd för pensionerade och arbetslösa Helsingforsbor.

Serviceställen

Forsby servicecentral

Adress: Hospitalgången 8, byggnad N, 00600 Helsingfors

Kampens servicecentral

Adress: Salomonsgatan 21 B, 00100 Helsingfors

Munksnäs servicecentral

Adress: Bredviksvägen 30, 00330 Helsingfors

Tölö servicecentral

Adress: Tölögatan 33, 00260 Helsingfors
Kortinpeluuta.
Bild: Kaisa Sunimento

Har du redan ett servicecentralskort?

Du kan få ett avgiftsfritt servicecentralskort från servicecentralens rådgivning om du är pensionär eller arbetslös och bosatt i Helsingfors. 

Du kan intyga din pension med ett arbetspensionskort eller ett pensions- eller stödbeslut när du ansöker om servicecentralskort. Om du för närvarande inte har en fast anställning, och din jobbsökning är i kraft, kan du ansöka om ett servicecentralskort på grund av arbetslöshet. Du kan skriva ut ett intyg över att att din jobbsökning är i kraft på Arbets- och näringsbyråns webbplats Mina e-tjänster(Länk leder till extern tjänst).