Staden som partner med organisationer

Organisationer, föreningar och stiftelser är viktiga partner till Helsingfors stad. Genom organisationerna deltar helsingforsare i att bygga en stad där var och en kan leva sitt eget liv och välfungerande vardag.  I Helsingfors samordnas samarbetet med organisationer av stadskansliet. Samarbetet görs i nätverk tillsammans med sektorerna. I Helsingfors bildades 2023 en organisationsdelegation(Länk leder till extern tjänst) för att säkerställa organisationernas möjligheter att delta och påverka. På denna webbplats hittar du kontaktpersonerna för organisationssamarbetet samt länkarna till sidor där finns information om understöd och lokaler samt till prenumerationsblanketten för organisationernas nyhetsbrev.   

 

Hitta din kontaktperson

Om du är intresserad av samarbetet med staden, kan du kontakta direkt den sektor som svarar för samarbetet.  E-postadresserna har formatet fornamn.efternamn @ hel.fi.  

Titta Reunanen, partnerskapschef

Veera Vilkama, utvecklingschef för organisationssamarbete 

Veli-Matti Hurtig, utvecklingschef för understödsverksamhet  

Leena Palve-Kaunisto, servicechef ( E-post Leena Palve)

Hanna Keränen, ekonomisk planerare

Tiina Antila-Lehtonen, delaktighetsansvarig   

Taika Tuunanen, enhetschef  

Kulturtjänster: Ulla K Bergström, partnerskapschef

Idrottstjänster: Taina Korell, enhetschef

Ungdomsservice: Markku Toivonen, partnerskapschef   

Frivilligverksamhet: Eliisa Saarinen, utvecklingsplanerare

Gerontologiskt socialt arbete: Marko Timonen, chef 

Hemvård: Suvi Kan, hemvårdschef 

Familje- och socialservice: Marianne Neijonen, koordinator 

Psykiatri- och missbrukarservice: Joonas Munck, specialplanerare, kamrat- och erfarenhetsexpertverksamhet 

Seniorinfo: Nina Arekari, rådgivningschef 

Seniorcenter: Sari Hedman, direktör