Hoppa till innehållet

Studierna i Lärkan

Studerande som arbetar (foto Rebecca Lagerstedt)


Studierna i gymnasiet ska ge dig en bred allmänbildning och goda förutsättningar för fortsatta studier. Det vill vi satsa på i Lärkan, vi vill stöda våra elever att nå goda resultat. Men framförallt vill vi att tiden i gymnasiet ska vara väckande, inspirerande och ge redskap för ett bra liv.

Du gör upp ditt eget studieprogram och kan ganska långt bestämma din egen läsordning och din studietakt. Dina gymnasiestudier ska ändå vara slutförda senast efter 4 år. Den vanliga studietiden är 3 år. Ditt studieprogram för gymnasiet ska innehålla minst 75 kurser, av dem ska minst 10 vara fördjupade kurser. Du får naturligtvis ha flera kurser än 75 i ditt program. Enligt nya läroplanen (2021) ska studieprogrammet innehålla minst 150 studiepoäng.

Vårt gymnasium arbetar enligt ett system med fyra perioder, ungefär nio veckor långa. Efter varje period får du ett betyg över de kurser du avlagt under perioden.

Lärkans läroplan innehåller ett omfattande kursutbud, som vid sidan av de gemensamma gymnasiekurserna ger dig stora möjligheter till fördjupningsstudier enligt val och intresse. 

25.08.2021 14:36

Följ oss                                                                                 

Facebook                                        

Instagram

Kamratförbundet Lärkorna                                                                            

Dokument och resurser

Studieguide                                                                                             

Lärkans läroplan 2016                                                          

Lärkans läroplan 2021

Helsingfors stads läroplan för gymnasier 2021

Kursutbud 

Infofilm 2019

Office365

Wilma