Suoraan sisältöön

Studierna i Lärkan

Elever

Foto: Rebecca Lagerstedt

Studierna i gymnasiet ska ge dig en bred allmänbildning och goda förutsättningar för fortsatta studier. Det vill vi satsa på i Lärkan, vi vill stöda våra elever att nå goda resultat. Men framförallt vill vi att tiden i gymnasiet ska vara väckande, inspirerande och ge redskap för ett bra liv.

Du gör upp ditt eget studieprogram och kan ganska långt bestämma din egen läsordning och din studietakt. Dina gymnasiestudier ska ändå vara slutförda senast efter 4 år. Den vanliga studietiden är 3 år. Ditt studieprogram för gymnasiet ska innehålla minst 75 kurser, av dem ska minst 10 vara fördjupade kurser. Du får naturligtvis ha flera kurser än 75 i ditt program.

Vårt gymnasium arbetar enligt ett system med fem perioder, ungefär sju veckor långa. Efter varje period får du ett betyg över de kurser du avlagt under perioden.

Lärkans läroplan innehåller ett omfattande kursutbud, som vid sidan av de gemensamma gymnasiekurserna ger dig stora möjligheter till fördjupningsstudier enligt val och intresse. DELA
17.08.2017 17:23