Sök till oss

Infokväll 

Lärkan är en gymnasieskola i Helsingfors som vill ge dig allt du behöver och lite till.

 • Vi vill ge dig en god grund för framtida studier och jobb.
 • Vi vill satsa på dig och ditt välmående.
 • Vi vill erbjuda dig utmaningar på din egen nivå.
 • Vi vill skapa en trevlig skolvardag med många guldkanter.
 • Vi vill hjälpa dig att bli den bästa versionen av dig själv.


Antagningen och bekräftandet av din studieplats, sommaren 2018

Om du har Lärkan som första val kommer du att få en inbjudan till skolan för att göra preliminära kursval.
Din elevhandledare ger dig information om när du kan komma till Lärkan för att göra dessa val. 

Antagningslistorna publiceras på vår hemsida torsdagen den 14 juni 2018, senast kl. 9.

Du bekräftar din studieplats på följande vis (detta oavsett om du bekräftar din studieplats via studieinfo.fi):

 1. Du har gjort preliminära kursval i Lärkan

 • Du meddelar per e-post till magnus.westerlund(at)hel.fi att du tar emot din studieplats. Gör det under torsdag-fredag, 14-15.6.

 • Du bifogar personuppgiftsblanketten i samma e-post meddelande (uppgifterna i personuppgiftsblanketten kommer att föras in i vårt studieregister)

 • Du kommer att få en bekräftelse per e-post från rektorn, senast tisdagen 19.6. I samma e-post får du information om skolstarten och läsordning för första perioden.

 1. Du har inte gjort preliminära kursval i Lärkan

 • Du kommer till skolan och bekräftar din studieplats under antingen torsdagen (14.6.), kl. 9-15 eller fredagen (15.6.), kl. 9-14.

 • Ta med en färdigt ifylld personuppgiftsblankett

 • Ta med identitetsbevis eller avgångsbetyg från grundskolan

 • Du kommer att göra dina kursval då du kommer till skolan och bekräftar din studieplats

 • Du får en läsordning för första perioden per e-post, senast tisdagen 19.6.
DELA
21.05.2018 14:37