Sök till oss

Infokväll 

Lärkan är en gymnasieskola i Helsingfors som vill ge dig allt du behöver och lite till.

  • Vi vill ge dig en god grund för framtida studier och jobb.
  • Vi vill satsa på dig och ditt välmående.
  • Vi vill erbjuda dig utmaningar på din egen nivå.
  • Vi vill skapa en trevlig skolvardag med många guldkanter.
  • Vi vill hjälpa dig att bli den bästa versionen av dig själv.


Antagningen och bekräftandet av din studieplats, sommaren 2019

Välkommen på infokväll måndagen 21.1.2019 kl. 18-20.

Om du har Lärkan som första val kommer du att få en inbjudan till skolan för att göra preliminära kursval.
Din elevhandledare ger dig information om när du kan komma till Lärkan för att göra dessa val. Detta sker i månadsskiftet
mars-april.

Mer information om antagningsförfarandet i juni fås senast under våren 2019.

 

DELA
24.10.2018 10:03