Vammaisten helsinkiläisten osallisuuden asiantuntija

Asiantuntijamme tukee vammaisten ja pitkäaikaissairaiden helsinkiläisten osallisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja perusoikeuksien toteutumista.

Vammaisten helsinkiläisten osallisuuden asiantuntijamme edistää pitkäaikaissairauden tai vamman vuoksi liikkumis- tai toimimisesteisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena kaupunkilaisena.

Asiantuntijamme ei käsittele vammaisia henkilöitä koskevia yksilöasioita, kuten hakemuksia, muistutuksia ja valituksia. Näissä asioissa voit ottaa yhteyttä esimerkiksi vammaisneuvontaan tai sosiaali- ja potilasasiamieheen.

Vammaisten helsinkiläisten osallisuuden asiantuntijan tehtäviin kuuluvat:

- Eri toimialojen välisenä yhdyshenkilönä ja asiantuntijana toimiminen.

- Vammaisasioiden asiantuntijana ja kouluttajana toimiminen.

- Vammaisneuvoston sihteerinä ja linkkinä kaupungin eri toimijoiden ja vammaisjärjestöjen välillä toimiminen.

Yhteystiedot:

Asiantuntija Tiina Lappalainen, Puh. 09 3103 6086, tiina.lappalainen@hel.fi.
Helsingin kaupunginkanslian osallisuusyksikkö