Tukea oppimiseen, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin

Löydät tältä sivulta tietoa, miten tuemme lasten ja nuorten oppimista, koulunkäyntiä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Esittelemme oppimisen tuen palvelujamme, kuraattorien ja psykologien tarjoamaa tukea sekä kiusaamisen vastaista toimintaamme.

Tuemme kouluissamme lasten ja nuorten kasvua ja oppimista monella tavoin. Oppilaiden hyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu kaikille koulun aikuisille.

Kodin rooli ja yhteistyö koulun kanssa lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tukemisessa on tärkeää.

Monenlaista tukea oppimiseen

Jokainen oppilas saa tarvittavan tuen, jotta hän voi opiskella ja oppia. Tarpeet ovat yksilöllisiä, ja siksi tuen muotojakin on erilaisia. Tukitoimia oppimiseen ja koulunkäyntiin voivat olla esimerkiksi:

  • monipuoliset ja vaihtelevat tehtävät
  • tukiopetus
  • opiskelu joustavissa opetusryhmissä
  • erityisopetus
  • erilaiset apuvälineet ja avustajat.

Pyrimme siihen, että mahdollisimman moni oppilas saa tarvitsemansa tuen omassa lähikoulussaan.

Tutustu oppimisen tuen palveluihin

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on luonteeltaan ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa. Sen tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren terve kasvu ja kehitys. Terveydenhoitajan yhteystiedot löytyvät kunkin koulun sivuilta.

Lue lisää kouluterveydenhuollosta (siirry sosiaali- ja terveyspalvelujen sivuille)

Apua ja tukea erilaisissa ongelma- ja pulmatilanteissa

Opettajien lisäksi koulussa on myös muita aikuisia, joilta voi saada tukea ja apua, jos esimerkiksi koulunkäynnissä tai kaverisuhteissa on haasteita tai mieli on maassa. Oppilashuollon ammattilaiset, kuraattorit ja psykologit, auttavat erilaisissa ongelma- ja pulmatilanteissa.  

Lue lisää kuraattoreiden ja psykologien tarjoamasta tuesta

Myös monet koulun ulkopuoliset toimijat tarjoavat apua ja tukea. Lue lisää koulun ulkopuolisesta tuesta.

Myös Nuorten Helsinki -sivustolta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) löytyy tietoa, mistä saa apua ja tukea erilaisissa tilanteissa.