Postipuisto

Ilmakuva Postipuistosta
Kuva: Tero Pajukallio

2030-luvulla Pohjois-Pasilan asukasluku kasvaa yli 12 000 asukkaaseen ja työpaikkoja alue tarjoaa noin kahdelle tuhannelle. Asuntorakentaminen alkoi 2019 entisen maaliikennekeskuksen alueelta Postipuistosta, jonne syntyy yli 5 000 asukkaan alue.

Ilmalan aseman ja Postin lajittelukeskuksen väliin rakentuu 17 hehtaarin kokoinen uusi kaupunginosa, Eteläinen Postipuisto.  Asunnot tulevat sijoittumaan alueen keskiosaan ja Keskuspuiston reunaan. Alueelle rakennetaan pääosin umpikortteleita, Keskuspuiston laidalle myös pistemäisiä taloja. Alueelle on tulossa päiväkoti. Ilmalan aseman välittömään läheisyyteen tulee toimitilaa. Asemakaava mahdollistaa myös hotellin rakentamisen aseman yhteyteen.

Kaavat ja suunnitelmat

Asemakaavoissa määritetään alueen maankäyttö, minne rakennamme esimerkiksi asuntoja, toimistoja ja puistoja tai missä kulkevat kadut ja muut väylät.

Postipuiston suunnitelmat karttapalvelussa - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Pysäköinti Postipuiston alueella

Postipuisto on vilkkaasti rakentuva alue, jonka liikennejärjestelyt ja joukkoliikenneyhteydet paranevat rakentamisen edetessä. Postipuiston ensimmäiset asuntokohteet valmistuivat loppuvuonna 2020, ja rakentaminen jatkuu alueella aktiivisena 2020-luvun puoliväliin saakka. Kadut rakennetaan lopullisesti valmiiksi sitä mukaa, kun rakentaminen etenee ja kun se rakentamislogistiikan puolesta on mahdollista.

Postipuistossa on voimassa aluepysäköintikielto, joka sallii pysäköinnin vain erikseen merkityille pysäköintipaikoille. Näitä paikkoja ovat P-merkeillä osoitetut kadun varressa sijaitsevat pysäköintipaikat, erilliset pysäköintialueet tai pysäköintihallit. Muilla paikoilla pysäköinti on kielletty.

Tällä hetkellä asukkaiden ja alueella vierailevien on mahdollista pysäköidä autonsa näin:

1. Oma autopaikka oman yhtiön pysäköintilaitoksesta tai pysäköintihallista.
Kysy vapaita paikkoja oman taloyhtiösi isännöitsijältä.

2. Vieras- ja asiointipysäköinti tontti- ja kokoojakatujen varsille.

Katujen varsille sijoittuu vieras- ja asiointipysäköintipaikkoja, jotka rakennetaan katujen viimeistelytöiden yhteydessä, kun viereiset tontit valmistuvat. Kaikkien Postipuiston rakentamishankkeiden valmistuttua on arvion mukaan katujen varsilla yhteensä noin 240 asiointi- ja vieraspaikkaa. Pysäköintipaikat tulevat olemaan aikarajoitettuja neljäksi tunniksi, välillä klo 6–24 ja Helsingin kaupungin pysäköinninvalvonnan piirissä.

Pysäköinnin periaatteet

Postipuiston asemakaavan mukainen liikenneratkaisu perustuu kaarevaan kokoojakatuun (Postiljooninkatu) ja aluetta palveleviin tonttikatuihin. Asukkaiden autopaikat sijoittuvat pihakansien alle. Muut asukkaiden autopaikat sijoittuvat kolmeen pysäköintitaloon. Aikarajoitetut vieras- ja asiointipaikat sijoitetaan katujen varsille.

Postipuiston rakentamisen aikaisia tilapäisiä pysäköinti- sekä kulkureittijärjestelyjä koordinoi alueellinen rakentamislogistiikan operaattori (Sitowise Oy). Pysäköinninvalvonnasta vastaavat tällä hetkellä Aimo Park, Palmia sekä Helsingin kaupunki.

Kartta asukkaille

Yhteystiedot

Nimi
Päivi Ahlroos

Titteli
projektinjohtaja
Kuvaus
Pasilan aluerakentaminen