Renovering av Havis Amanda

Den 115-åriga skulpturen, som älskas av helsingforsarna, flyttas efter valborgsfirandet bort för konservering som en del av en renovering av fontänhelheten och dess omgivning.
Havis Amanda

Hur lång tid renoveringen av området kring fontänen tar beror på eventuella arkeologiska utgrävningar, och arbetet kan preliminärt pågå till augusti 2024. Tidtabellen klarnar hösten 2023.

Reparation av skulpturen

Kvinnofiguren och sjölejonskulpturerna vid fontänens kant har under årens lopp skadats bland annat vid olika folkfester. Det salta och blåsiga havsklimatet har också slitit på skulpturens yta.

Under reparationerna åtgärdas skulpturens lutning, och kvinnofigurens sockel förstärks. Sprickor och hål i bronsen repareras och patineras. Dessutom görs en komplett ytkonservering av bronsdelarna.

Renovering av området

Under renoveringen kommer statyns vattenbassäng och fundament att rustas upp. Sättningar i platsens yta åtgärdas, och renoveringen avslutas med att den traditionella stensättningen återställs. Samtidigt rustas också fontänens teknik upp. Grävarbetet sker under överinseende av en arkeolog med tanke på eventuella fynd av fornlämningar.

Man bygger en permanent plats för de lyftkranar som används vid kröningen av skulpturen på valborg och vid underhåll.

Om Havis Amanda

Havis Amanda har varit ett landmärke på Salutorget och en symbol för det havsnära Helsingfors i 115 år.

Fontänhelheten består av en bassäng kantad av röd rapakivigranit, fyra sjölejon i brons samt en kvinnofigur med bronssockel mitt i bassängen.