Studenttävlingen Kärnan av Helsingfors söker nya idéer för stadskärnans framtid

Helsingfors stad anordnade i samarbete med Aalto-universitetet, Helsingfors universitet och Helsingforsregionens handelskammare tävlingen Kärnan av Helsingfors för studenter hösten 2023 för att stärka livskraften i Helsingfors stadskärna. Syftet med tävlingen var att hitta inspirerande förslag som stöder Helsingfors strategiska mål för att utveckla stadskärnan. I tävlingen sökte man nya synpunkter och tankar på stadskärnans roll samt dess styrkor och utvecklingsobjekt.
Ihmisiä kesäisellä Pohjoisesplanadilla

Tävlingens resultat

Tävlingsresultaten offentliggörs den 13.4.2024 i Helsingfors stadshus evenemangstorg. 

Nyhet: Vinnarna i studenttävlingen Kärnan av Helsingfors föreslår djärva åtgärder för området från Salutorget till Tölöviken

Studenttävlingen Kärnan av Helsingfors, bedömningsprotokoll (pdf, på finska och engelska)

Prisbelönade förslag:

Hedersomnämnande tilldelades:

 • Ihan kujalla - Helsinki haltuun askel kerrallaan!
  Av: Otto Tarnanen, Ida Maunula, Inkeri Mankkinen
 • JMKSNKV - Vetovoimaa Kaisaniemen puistoon
  Av: Johanna Maria Kannas, Sini Nuppu Kristina Virtanen
 • wonders - City of Pockets
  Av: Eeva-Maija Ekman, Roban Colyer, Sara Soimasuo, Varpu Kurkilahti

Tävlingen i korthet

Tävlingen inleds den 13 september 2023 och tävlingsbidragen måste lämnas in senast den 16 januari 2024.

Vi uppmuntrar de tävlande att betrakta stadskärnan ur ett brett perspektiv och föreslå kreativa idéer för att lösa dess centrala utmaningar. Av de tävlande önskar vi ett modigt grepp och en vilja att väcka dialog.

Vi önskar att arbetsgrupper anmäler sig till tävlingen i god tid. Det finns dock ingen sista anmälningsdag, så det är fortfarande möjligt att anmäla sig till tävlingen när man skickar in bidraget.

Tävlingsområde

Tävlingsområde är Helsingfors stadskärna och dess mittpunkt ligger framför centralstationen. I tävlingen betraktas det område som ligger in i en cirkel vars radie är ungefär en kilometer från järnvägsstationen. Tävlingsområdet är dock inte exakt: de tävlande kan också lämna in förslag till området utanför avgränsningen. Innanför tävlingsområdet ligger kvarteren i stadskärnan mellan järnvägsstationen och Esplanaderna, Senatstorget och dess omgivning, Kajsaniemi, Kampen och Tölövikens område.

Vem är tävlingen avsedd för?

Alla deltagare måste på den dag då tävlingsbidraget lämnas in vara universitetsstuderande vid ett kandidat- eller magisterprogram eller studerande vid en yrkeshögskola. Arbetsgruppen som lämnar in förslaget kan bestå av en enskild studerande eller en grupp av flera studerande. Arbetsgruppens storlek har inte begränsats. Arbetsgruppen kan bestå av en eller flera studerande vid ett eller flera studieprogram. Vi uppmuntrar de tävlande att bilda mångsidiga arbetsgrupper från olika studieprogram och läroanstalter.

Tävlingsuppgift

Huvuduppgiften i tävlingen är att analysera livs- och attraktionskraften i Helsingfors stadskärna och göra ett förslag, vars mål är att öka antalet besökare i stadskärnan och mängden tid som tillbringas i stadskärnan. 

Mer detaljerad information om tävlingen finns i tävlingsprogrammet (pdf, 6,1 MB, på finska och engelska).

Priser

Till de bästa idéerna delas ut 25 000 euro enligt följande:

 • Första priset: 15 000 euro
 • Andra priset: 6 000 euro
 • Tredje priset: 4 000 euro

Tävlingsjury

Juhana Vartiainen, Helsingfors stad, borgmästare, ordförande för juryn
Janne Prokkola, Helsingfors stad, enhetschef, detaljplanläggning
Pia Pakarinen, Helsingforsregionens handelskammare, verkställande direktör
Aija Staffans, Aalto-universitet, ledande forskare
Sami Moisio, Helsingfors universitet, professor i områdesplanering och -politik
Mari Männistö, Helsingfors stad, kulturdirektör
Mirkku Kullberg, Glasshouse Helsinki, verkställande direktör
Sanna Puutonen, Ylva Tjänster Oy, kommunikations- och marknadsföringschef

Svar på de frågor som ställts av studenterna

Studenterna hade fram till den 17.10.2023 på sig att ställa ytterligare frågor om tävlingsprogrammet. Här hittar du de frågor och svar som de tävlande skickade in inom tidsfristen: på finska och på engelska.

Tävlingens framskridande

 

 • Tävlingen börjar 13.9.2023
 • De tävlandes frågor senast 17.10.2023
 • Svaren till de tävlande senast 31.10.2023
 • Inlämning av tävlingsbidragen i januari  16.1.2024
 • Offentliggörande av resultaten och prisutdelning preliminärt i mars 2024

Registrering och tävlingsbidrag

Registrera din arbetsgrupp och lämna in ditt tävlingsbidrag(Länk leder till extern tjänst)

Offentliggörande av resultaten

Sammanlagt 23 förslag lämnades in.

Tävlingsresultaten offentliggörs onsdagen den 13 mars kl. 10.00 i Helsingfors stadshus evenemangstorg av Helsingfors borgmästare Juhana Vartainen.

Raitiovaunu kesäkadulla
Bild: Veikko Somerpuro
Ihmisiä keinussa kesäisessä Helsingissä
Bild: Veikko Somerpuro

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/karnanavhelsingfors.