Ytimessä-opiskelijakilpailu keskustan kehittämiseksi

Helsingin kaupunki järjesti yhteistyössä Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Helsingin seudun kauppakamarin kanssa syksyllä 2023 Ytimessä-opiskelijakilpailun Helsingin ydinkeskustan elinvoiman vahvistamiseksi. Opiskelijoille suunnatun kilpailun tavoitteena oli löytää innostavia, Helsingin strategisia tavoitteita tukevia ehdotuksia ydinkeskustan kehittämiseksi. Kilpailulla etsittiin uusia näkemyksiä ja ajatuksia keskustan roolista sekä sen vahvuuksista ja kehittämiskohteista.
Ihmisiä kesäisellä Pohjoisesplanadilla

Kilpailun tulokset

Kilpailun tulokset julkistettiin Helsingin kaupungintalon tapahtumatorilla 13.3.2024 järjestetyssä tilaisuudessa. 

Uutinen: Ytimessä-​opiskelijakilpailun voittajat ehdottavat rohkeita toimenpiteitä kauppatorilta Töölönlahdelle ulottuvalle alueelle

Ytimessä-opiskelijakilpailun arvostelupöytäkirja

Palkitut ehdotukset:

Kunniamaininnan saivat: 

 • Ihan kujalla - Helsinki haltuun askel kerrallaan! 
  Tekijät: Otto Tarnanen, Ida Maunula, Inkeri Mankkinen
 • JMKSNKV - Vetovoimaa Kaisaniemen puistoon 
  Tekijät: Johanna Maria Kannas, Sini Nuppu Kristiina Virtanen
 • wonders - City of Pockets 
  Tekijät: Eeva-Maija Ekman, Roban Colyer, Sara Soimasuo, Varpu Kurkilahti

Kilpailusta lyhyesti

Kilpailu käynnistyi 13.9.2023 ja kilpailutyöt tuli jättää viimeistään 16.1.2024.

Kannustamme kilpailijoita katsomaan ydinkeskustaa avarakatseisesti ja esittämään luovia ideoita sen keskeisten haasteiden ratkomiseksi. Toivomme kilpailijoilta rohkeaa otetta ja tahtoa dialogin synnyttämiseen.

Toivomme työryhmien rekisteröityvän kilpailuun ajoissa. Rekisteröitymiseen ei kuitenkaan ole takarajaa, eli kilpailuun on mahdollista rekisteröityä vielä kilpailuehdotusta jätettäessä.

Kilpailualue

Kilpailualue on Helsingin ydinkeskusta, ja sen keskipiste on päärautatieaseman edustalla. Kilpailussa tarkastellaan rautatieasemalta noin kilometrin säteellä piirretyn ympyrän sisälle jäävää aluetta. Kilpailualue ei kuitenkaan ole tarkkarajainen: kilpailijat voivat esittää myös aluerajauksen ulkopuolelle ulottuvia ehdotuksia. Kilpailualueen sisällä ovat rautatieaseman ja Esplanadien väliset ydinkeskustan korttelit, Senaatintori ja sen ympäristö, Kaisaniemi, Kamppi sekä Töölönlahden alue.

Kenelle kilpailu on tarkoitettu?

Kaikkien osallistujien tulee kilpailutyön palautuspäivänä olla kandidaatti- tai maisterivaiheessa olevia yliopisto-opiskelijoita tai ammattikorkeakoulujen opiskelijoita. Ehdotuksen jättävä työryhmä voi koostua yksittäisestä opiskelijasta tai useamman opiskelijan ryhmästä. Työryhmän kokoa ei ole rajattu. Työryhmä voi koostua yhden tai useamman opintolinjan opiskelijasta tai opiskelijoista. Kannustamme kilpailijoita muodostamaan monipuolisia työryhmiä opintolinjojen ja oppilaitosrajojen yli.

Kilpailutehtävä

Kilpailun päätehtävänä on analysoida Helsingin ydinkeskustan elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta ja tehdä ehdotus, jonka tavoitteena on lisätä keskustan kävijämääriä ja keskustassa vietettyä aikaa. 

Löydät tarkemmat tiedot kilpailuohjelmasta (pdf).

Palkinnot

Parhaimmiksi arvioiduille ideoille jaetaan palkintoina 25 000 euroa seuraavasti:

 • Ensimmäinen palkinto: 15 000 euroa
 • Toinen palkinto: 6 000 euroa
 • Kolmas palkinto: 4 000 euroa

Kilpailun tuomaristo

Juhana Vartiainen, Helsingin kaupunki, pormestari, tuomariston puheenjohtaja 
Janne Prokkola, Helsingin kaupunki, yksikön päällikkö, asemakaavoitus
Pia Pakarinen, Helsingin seudun kauppakamari, toimitusjohtaja
Aija Staffans, Aalto-yliopisto, johtava tutkija
Sami Moisio, Helsingin yliopisto, Aluesuunnittelun ja -politiikan professori
Mari Männistö, Helsingin kaupunki, kulttuurijohtaja
Mirkku Kullberg, Glasshouse Helsinki, toimitusjohtaja
Sanna Puutonen, Ylva Palvelut Oy, viestintä- ja markkinointipäällikkö

Kilpailun tulosten julkistaminen

Kilpailuun saatiin kaikkiaan 23 hyväksyttyä ehdotusta. 

Kilpailun tulokset julkistetaan Helsingin kaupungintalon tapahtumatorilla keskiviikkona 13. maaliskuuta kello 10. Kilpailun tulokset julkistaa Helsingin pormestari Juhana Vartainen. 

Vastaukset opiskelijoiden esittämiin kysymyksiin

Kilpailuohjelmasta oli mahdollista esittää tarkentavia kysymyksiä 17.10.2023 mennessä. Löydät tästä kilpailijoiden määräajassa lähettämät kysymykset ja niihin laaditut vastaukset.

Ehdotusten toteutettavuutta tarkastellaan yleisellä tasolla asiantuntijoiden toimesta, ja hankkeita vertaillaan toisiinsa. Mitään tiettyä esimerkkihanketta ei olla määritetty, mutta kilpailuryhmät voivat halutessaan tarkastella käynnissä olevia ja toteutuneita projekteja niin Helsingissä kuin muuallakin. Toteutettavuudelle ei ylipäänsä ole olemassa tarkkoja määritelmiä, joten toteutettavuusanalyysi perustuu asiantuntija-arvioon.

Ehdotusten innovatiivisuutta ja uutuusarvoa tarkastellaan sekä suhteessa laajempiin kaupunkikehittämisen prosesseihin, että toisiin ehdotuksiin. Kilpailuryhmien tulisi tarkastella käynnissä olevia hankkeita ja suunnittelun periaatteita niin Helsingissä kuin muissa kaupungeissa ja laatia innovatiivisia ja uusia ideoita sisältäviä ehdotuksia.

Kilpailijoilla on vapaus rakentaa viestinnällinen osio oman näkemyksensä mukaisesti, eikä sen täydy välttämättä edustaa Helsingin kaupungin näkökulmaa. Joka tapauksessa kaupungin näkökulman huomioiminen on hyvä lähtökohta. Viestinnällisen osion tarkoitus on kuvata miten kyseessä oleva ehdotus tai idea voitaisiin viestiä ja markkinoida erilaisille sidosryhmille.

Kilpailuehdotusten ei tarvitse noudattaa akateemisia viittauskäytäntöjä. Kannustamme kilpailijoita siteeraamaan käyttämäänsä lähdeaineistoa, mutta kilpailijat voivat itse päättää millä tapaa kirjallisuusluettelo esitetään ja taitetaan osaksi kokonaisuutta. Mahdolliset kirjallisuus- ja viittausluettelot tulee sisällyttää 15 sivun kokonaislaajuuteen.

Kilpailu on tarkoitettu kandi- tai maisterivaiheessa opiskeleville korkeakouluopiskelijoille, eli yliopisto- tai ammattikorkeakouluopiskelijoille. Muiden oppilaitosten opiskelijat on rajattu kilpailun ulkopuolelle.

Helsingin kaupungin puolesta kilpailuehdotuksesta voi tehdä myös opinnäytetyön, mutta asiasta on syytä keskustella opinnäytetyön ohjaajan kanssa.

Voimassa oleva työsuhde ei ole este osallistumiselle. Kilpailun ulkopuolelle on rajattu ne kaupungin työntekijät, jotka ovat suoraan tai välillisesti olleet tekemisissä kilpailun järjestämisessä.

Onko siis mahdollista tehdä suunnitelma, joka on osittain ristiriidassa kaupungin jonkin alueen alkuperäisen suunnitelman kanssa vai halutaanko kilpailussa, että suunnitelmassa otetaan huomioon mahdollisimman hyvin kaupungin tavoitteet alueen suhteen ja täten jo voimassa olevan suunnitelmat, jos vain mahdollista?

Suunnitelman ei tarvitse olla suoraan linjassa kaupungin aiempien päätösten kanssa, ja suurempiakin suunnanmuutoksia ydinkeskustan tilojen käyttöön yms. voidaan esittää. On jokaisen ryhmän omassa harkinnassa esittääkö enemmän kaupungin aiempia linjauksia myötäileviä ehdotuksia vaiko ei. Kilpailussa haetaan uusia ehdotuksia, jolloin ristiriidat kaupungin linjausten kanssa ovat ymmärrettäviä ja osin jopa toivottavia.

Rekisteröitymisestä ei tule erillistä varmistussähköpostia. Rekisteröitymissivu ilmoittaa kuitenkin onnistuneesta rekisteröitymisestä. Rekisteröitymiselle ei ole takarajaa, ja tarvittaessa ryhmä voi täyttää uuden rekisteröitymisen vielä kilpailuehdotusta jättäessään jos alkuperäinen rekisteröinti ei syystä tai toisesta ole onnistunut. Rekisteröityminen tarvitaan, jotta Helsingin kaupunki ja muut kilpailun järjestäjätahot saavat tietoa kilpailun osallistujamääristä, ja jotta järjestäjä voi tarvittaessa olla yhteydessä rekisteröityneisiin kilpailijoihin kilpailuaikana.

Helsingin kaupunki voi toimittaa todistuksen tai tiedon osallistumisesta rekisteröitymisvaiheessa merkityille ja kilpailuehdotuksen palauttaneille osallistujille.

Helsingin kaupunki ei lähtökohtaisesti takaa osallistujille opintopisteitä kilpailuun osallistumisesta. Ainoastaan kilpailun järjestämisessä mukana olevat Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston Urban Studies and Planning- sekä Spatial Planning and Transportation Engineering -maisteriohjelmat sekä niiden opetuksesta vastaavat laitokset mahdollistavat hyväksytyistä kilpailutöistä kilpailuun osallistuville opiskelijoilleen viisi opintopistettä kullekin osallistujalle. Muiden osallistujien tulee keskustella mahdollisista opintopisteistä suoraan omien oppilaitostensa henkilökunnan kanssa.

Kilpailun eteneminen

 • Kilpailu alkaa 13.9.2023
 • Kilpailijoiden kysymykset viimeistään 17.10.2023
 • Vastaukset kilpailijoille viimeistään 31.10.2023
 • Ehdotusten sisäänjättö tammikuussa 16.1.2024
 • Tulosten julkistaminen ja palkintojenjako alustavasti maaliskuussa 2024

Rekisteröi työryhmäsi ja jätä kilpailutyö

Rekisteröi työryhmäsi ja jätä kilpailutyösi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Raitiovaunu kesäkadulla
Kuva: Veikko Somerpuro
Ihmisiä keinussa kesäisessä Helsingissä
Kuva: Veikko Somerpuro

Löydät tämän sivun myös lyhytosoitteella hel.fi/ytimessa.