Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan muutosohjelma 2023–2026

Valtio on edellyttänyt Helsingiltä, HUS-yhtymältä ja kaikilta hyvinvointialueilta muutosohjelman valmistelua talouden tasapainottamiseksi.
Kuva: Lille Santanen

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala on valmistellut muutosohjelman vuosille 2023–2026. Valmistelusta päätettiin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnassa keväällä 2023.

Talouden muutosohjelma auttaa meitä varmistamaan, että pystymme jatkossakin turvaamaan laadukkaat sosiaali-, terveys, ja pelastustoimen palvelut helsinkiläisille. ​

Muutosohjelmassa etsimme tapoja lisätä toiminnan vaikuttavuutta, kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja tuloja ilman että tingimme asiakkaidemme tarvitsemista palveluista.

Toteutamme muutosohjelmaa viiden teeman alla:

  1. Palvelurakenne ja johtaminen koostuu toimenpiteistä, joilla kehitämme mm. asiakkaaksi tulon prosessia ja kevennämme palvelurakenteita raskaista ja kalliista hoitomuodoista kevyempiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin.
  2. Tulojen lisääminen ja palvelutarjonnan määrittäminen, jota teemme edunvalvonnalla, tarkastelemalla mahdollisesti asiakasmaksuja ja palvelutarjontamme sisältöä sekä perimällä maksutulot tehokkaasti.
  3. Palveluverkon kehittäminen ja tilat -teeman alla toteutettavissa toimenpiteissä kehitämme toiminnallisesti ja taloudellisesti onnistuneita ratkaisuja.
  4. Tuotantotapavalinnat ja hankinnat koostuu toimenpiteistä, joilla tuotamme palvelumme tarkoituksenmukaisesti.
  5. Yhteiset-teeman alla käsittelemme koko toimialaa koskevia talouden sopeutustoimia sekä kaupunkiyhteisiä toimenpiteitä.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta käsittelee vuodelle 2024 suunniteltuja muutosohjelman toimenpiteitä vuoden 2024 toimintasuunnitelman ja tulosbudjettien käsittelyn yhteydessä 12.12. ja 19.12.2023.