Avoin ovi palveluihin -projekt

Avoin ovi palveluihin är ett utvecklingsprojekt som finansieras av arbets- och näringsministeriet och Helsingfors stad. Projektet är i verksamhet mellan 1.10.2020 och 31.8.2024. Syftet med projektet är att förtydliga och förbättra handlednings- och rådgivningstjänster för personer som talar främmande språk i Helsingfors.

Projektet Avoin ovi palveluihin omfattar Helsingfors-info, rådgivning inom Helsingfors sysselsättningstjänster, fostran och utbildningssektorns rådgivning och invandrarenheten inom vård- och omsorgssektorn. De servicerådgivare som arbetar med projektet är verksamma i alla dessa enheter.

Helsinki neuvoo -verksamhetsmodell

Projektet har skapat en modell på stadsnivå för handlednings- och rådgivningstjänster för personer som talar främmande språk i Helsingfors. Verksamhetsmodellen Helsinki neuvoo kommer att implementeras i projektets fyra enheter i början av 2022 och dess genomförande kommer att utökas under projektets gång. Verksamhetsmodellen innehåller gemensamma principer och praxis för vidare handledning, användning av tolktjänster, proaktivt samarbete mellan stadens sektorer samt kamratstöd och kommunikation för rådgivare.

Neuvotaan-nätverket

Avoin ovi palveluihin -projekt har lanserat ett regionalt nätverk för anställda i kommuner, myndigheter och organisationer som arbetar med handledning och rådgivning. Nätverket kommer att öka samarbetet mellan olika aktörer och göra det lättare att dirigera kunder till rätt tjänster. Man kan bli medlem i det öppna nätverket genom att meddela om sitt intresse via e-post till Avoin ovi palveluihin -projektets projektplanerare Marja Kivilahti (förnamn.efternamn@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)).

Utbildningsmodul för vägledning och rådgivning

Avoin ovi palveluihin -projektet koordinerar det nationella samarbetet, som formar ett onlineutbildningspaket för handlednings- och rådgivningspersonal som jobbar med kunder som pratar främmande språk. Onlineutbildningen är indelad i en gemensam nationell helhet och regionala sektioner.

Rådgivningstjänster utanför verksamhetsställen

Under projektets gång kommer rådgivningstjänster att genomföra rådgivningstillfällen virtuellt och regionalt. Virtuell rådgivning har till exempel gjorts i stödgrupper som riktar sig till personer som talar främmande språk och är bosatta i Finland. Regionala tillfällen organiseras till exempel i Gamlas och Tallinannaukio i Östra Centrum. Dessa rådgivnings- och infotillfällen organiseras i Helsingfors för att öka invånarnas kännedom av stadens handlednings- och rådgivningstjänster.

Kartläggning av utgångspunkten för handlednings- och rådgivningstjänter i Helsingfors

Våren 2021 publicerades en kartläggning av handlednings- och rådgivningstjänster som erbjuds till invånare som pratar främmande språk i Helsingfors (pdf på finska). De utvecklingsbehov som identifierats i undersökningen har beaktats i Helsinki neuvoo -verksamhetsmodellen och i planerna för uppföljningsprojektperioden.

Fråga mer om projektet:
Projektchef Aino Hautsalo
förnamn.efternamn@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)
tfn. 040 157 9734