Anteckning om mervärdesskatt inom byggtjänsterna

Helsingfors stad är en näringsidkare enligt mervärdesskattelagen som idkar försäljning av byggtjänster som inte är av tillfällig karaktär. Som köpare av byggtjänster tillämpas på Helsingfors stad därför omvänd skattskyldighet.

Omvänd skattskyldighet innebär att köparen av tjänsten är skyldig att deklarera och betala mervärdesskatt. Eftersom omvänd skattskyldighet är ett undantag, måste både säljaren och köparen veta när regeln om den tillämpas.

Helsingfors stads sektorer och affärsverk bildar en skattskyldig enhet, vars FO-nummer är 0201256-6 och momsregistreringsnummer FI02012566.

Att skicka en faktura till Helsingfors stad

När du ställer en faktura måste du veta:

  • Vilken typ av tjänst ska köpas: är det en byggtjänst?
  • Faktureringsförfarande: med eller utan mervärdesskatt? Om fakturan är föremål för omvänd skattskyldighet ställs fakturan utan mervärdesskatt.
  • Krav på anteckningar på fakturan. Utöver de sedvanliga anteckningarna på fakturan behövs stadens FO-nummer 0201256-6 och till exempel följande text: Omvänd skattskyldighet, mervärdesskattelagen 8 c §.

Om anteckningarna på fakturan inte är korrekt, måste säljaren skicka en ny faktura.

Mer information:
talpa.asiakaspalvelu (at) hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

tfn 09 310 25300