Fakturans innehåll

Korrekt uppgifter garanterar en snabb hantering och rättidig betalning av fakturor.

Fakturor med bristfälliga eller felaktiga uppgifter måste returneras till avsändaren, varvid vi inte kan svara för eventuella försenade betalningar orsakade av detta. Fakturan ska alltid uppfylla kraven gällande anteckningar på fakturan enligt mervärdesskattelagen. Mer information finns på skatteförvaltningens webbplats, www.vero.fi/sv(Länk leder till extern tjänst).

Observera också följande anvisningar när du skickar fakturor:

Beställningsnummer

Som fakturaställare måste du ange vårt beställningsnummer på e-fakturan. Numret finns uppe till höger på vårt beställningsformulär. På Finvoice e-fakturor ska vårt beställningsnummer anges i dataelementet <OrderIdentifier> (Obs! Helsingfors stads eget beställningsnummer).

Beställningsformulär

Vi ber att din försäljningsorganisation kräver att alla som beställer av Helsingfors stad använder korrekt beställningsformulär. På så sätt får er fakturering beställningsnumret som fungerar som identifieringsuppgift för våra inköp.

Varje beställning faktureras med sin egen faktura

Varje beställning ska faktureras med en egen faktura. Med andra ord får man inte sammanslå fler beställningar på en och samma faktura.

Avtalsnummer

I avtalsbaserade fakturor ska man alltid använda avtalsnumret, som fungerar som identifieringsuppgift för kunden och avtalet. På Finvoice e-fakturor ska vårt avtalsnummer anges i dataelementet <AgreementIdentifier>.