Kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite on suorin keinosi vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon.

Tällä sivulla

Kuntalaisaloitteen tekeminen

Aloitteet tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja niitä voivat tehdä tavalliset kuntalaiset. Mitä enemmän allekirjoituksia aloitteellasi on, sitä nopeammin se käsitellään.

 1. Aloitteen tekeminen

  Helpointa on tehdä aloite Kuntalaisaloite.fi (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)-verkkopalvelussa. Voit myös antaa äänesi käynnissä oleville aloitteille. Nuorille (13-17 –vuotiaille) on oma nuorten aloitekanava(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), jonka kautta kehitysideoita voi jättää helposti.

  Aloitteen voi toimittaa myös suoraan kaupungin kirjaamoon.

  • Merkitse aloitteeseen selvästi sana "aloite"

  • Liitä mukaan yhteystietosi

  • Mainitse osoitteesi, jotta kotikuntasi voidaan varmistaa

 2. Käsittely kaupunginvaltuustossa

  Kaupunginvaltuustolle annetaan tieto kuntalaisten tekemistä valtuuston toimialaan kuuluvista aloitteista.

  Valtuusto käsittelee aloitteita vähintään kerran vuodessa. Jos vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista tekee aloitteen, asia otetaan käsittelyyn kuuden kuukauden kuluessa.

 3. Tiedotus

  Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Voit myös itse seurata kaupunginvaltuuston kokouksia(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Kansanäänestys

Aloitteen kansanäänestyksen järjestämisestä voi tehdä vähintään neljä prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista. Valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys. Voit tehdä aloitteen kansanäänestykselle samalla tavalla kuin kuntalaisaloitteen.

Kansalaisaloite

Helsinkiläiset voivat myös vaikuttaa tekemällä valtakunnallisia aloitteita. Kansalaisaloite on kuntalaisaloitteen kaltainen aloite, jotka koskevat koko maan kattavaa lainsäädäntöä. Lisätietoa: kansalaisaloite.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)