Jugend 1900-1920 puutaloUusklassismi 1920-luku kivitaloUusklassismi 1920-luku puutaloFunkis 1930-luku kivitaloFunkis 1930-luku puutalo1940-luku kivitalo

 

 

HELSINGIN JULKISIVUVÄRITYSTEN HAKUPALVELU

Helsingin kaupunkikuvaa on väritetty aikojen saatossa vaihtelevin periaattein. Rakennusvalvonnan tuottaman Helsingin julkisivuväritysten hakupalvelun avulla on mahdollista saada mielikuva niistä ominaispiirteistä, jotka ovat olleet leimallisia julkisivuvärityksille Helsingissä eri aikakausina, aikavälillä 1850–1960. Helsingin värikaava -aineistoon liittyvää tietoa voi hakea kartan, alueen nimen, aikakauden tai osoitteen avulla.

Rakennuksen alkuperäisen värin palauttaminen julkisivukorjaushankkeen yhteydessä on usein toivottavaa. Julkisivuvärityksen suunnittelussa on syytä pitäytyä aikakauden värityksissä. Hakupalvelu toimii apuna alkuperäisen värityksen selvittämisessä. Aineistosta löytyy moneen helsinkiläiseen rakennukseen liittyvää tietoa värisuunnitelmien laatimisen lähtökohdaksi.

Julkisivuvärityksen suunnitteluun tulee aina palkata ammattilainen, joka selvittää myös hankkeen luvanvaraisuuden rakennusvalvonnasta. Julkisivuvärityksen suunnittelussa tulee huomioida lisäksi yksittäisen rakennuksen tyyli- ja värityshistoria – Helsingin värikaava antaa vain yleispiirteisen kuvan eri tyylisuuntien ja ajanjaksojen julkisivuvärityksistä.

 

 

 

Alkuperäinen aineisto

 

 

 

Hakupalvelu

 

 

 

Julkisivuväritykset ja -värimuutokset, menettelytapaohje

 

 

 

Tikkurilan Helsinki-väritTikkurilan Helsinki-värit

 

 

 

 


© Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto 2012