Hyppää pääsisältöön

Suunnittele ja toteuta

Tällä sivulla

Kruununsillat työmaataulu Sörnäisten rantatiellä
Kuva: Mika Ruusunen

Opasteet

Helsinki-kehystunnus, värit ja typografia sitovat opasteet näkyväksi ja yhtenäiseksi osaksi Helsinki-brändiä. Hyvin suunnitellut ja laadukkaasti toteutetut opasteet auttavat löytämään Helsingin palvelut ulkona ja sisätiloissa. Esteettömyyskriteereillä toteutetut opasteet auttavat kaikkia liikkumaan ja toimimaan helpommin. Visuaalinen opastus auttaa myös eri kieliä puhuvia.

Pääelementit opasteissa:

 • Helsinki-, Helsingfors- tai kaksikielinen kehystunnus 
 • Helsinki Grotesk Medium -tekstityyppi 
 • musta ja valkoinen väri  
 • opastekuvakkeet
Viikin kirjasto sisääntuloaulassa mustat lattiat ja seinäopasteet
Kuva: Maarit Hohteri
Sulje

Opasteissa noudatetaan kaupungin kielikäytäntöjä. Kielisyys riippuu paikan toimijoista ja kävijäkohderyhmästä.

Kaupungin julkisessa tilassa tulee muistaa suomen- ja ruotsinkielen tasavertainen asema. Kaksi- ja monikielisissä asukasviestintätilanteissa on varmistettava, että ruotsinkielinen tunnus on läsnä. 

Julkisessa tilassa käytetään joko kaksikielistä kehystunnusta tai toisistaan riittävän etäälle sijoitettuja samankorkuisia Helsinki- ja Helsingfors- kehystunnuksia. Lisätietoja kehystunnuksen valinnasta

Kasvatus ja koulutus hallinnon sisäänkäynnissä näkyvät Helsinki ilmeen elementit
Kuva: Mika Ruusunen
Sulje

Opasteissa käytetään vain Helsinki Grotesk Medium -tekstityypin paksuutta joka soveltuu optimaalisesti tarkoitukseen.

Medium fonttileikkausta käytetään opasteissa
Sulje

Opasteissa tulee käyttää ensisijaisesti Helsingin kaupungin väripaletista [linkki väreihin] mustaa ja/tai valkoista. Näin varmistat vaadittavan erottuvuuden ja luettavuuden. Väripaletin muita värejä on käytettävä harkiten ottaen huomioon esteettömyysvaatimukset. 

Opasteissa käytettävät materiaalit määräytyvät rakennuksen tai kohteen mukaan. Opasteiden graafisten elementtien värit on valittava niin, että kontrasti  pohjamateriaaliin on riittävä siten että esteettömyys toteutuu. 

Musta ja valkoinen väri opasteissa
Sulje

Visuaalisessa muodossa olevaa informaatiota on helpompi ymmärtää ja se toimii ilman kielirajoitteita. Opastekuvakkeet suunnitellaan kansainvälisiin standardimalleihin pohjautuen.  Lue lisää opastekuvakkeista tai lataa ne itsellesi. 

Sulje

Helsinki-, Helsingfors- tai kaksikielinen kehystunnus tulee sijaita julkisivussa selkeästi näkyvillä. Se osoittaa kävijälle, että kohteessa on kaupungin toimintaa. Kehystunnuksen merkitys korostuu jos rakennuksessa on useita toimijoita. Tunnuksen koko riippuu sijoituspaikasta ja sen korkeudesta maasta.

Julkisivussa toiminnasta voidaan kertoa monin eri keinoin: valomainoksella, irtokirjaimin, teippaamalla. Muista myös ulospäin näkyvät infonäytöt ja salkoliput.

Vuosaaren lukio sisäänkäynnissä on musta Helsinki kehystunnus ja sanat Vuosaaren lukio
Kuva: Paavo Jantunen
Sulje

Typografian ja opastekuvakkeiden yhteiskäyttö 

 1. Tekstin seassa, jolloin kuvakkeet skaalataan tekstin koon mukaiseksi (A)
 2. Irrallisina elementteinä, jolloin niiden koko määräytyy valmiiksi määritetyn suoja-alueen mukaisesti. (B,C)

Usean kielen asettelumalli  

 • Monikielisessä opasteessa eri kielet tulee asemoida omille riveilleen (A, B). 
 • Opasteen tekstisisällön ollessa huomattavan laaja, eri kielet voidaan ryhmitellä omille palstoilleen (C). 
Sulje

Rakennuksen pää- ja kerrosopasteet 

 • Pääopaste on laajempi kooste koko rakennuksen tai paikan opasteinformaatiosta. Kerrosopasteet pitävät sisällään vähimmillään yhden kerroksen opasteinformaation.
 • Pää- ja kerrosopasteet koostuvat kerrosnumerosta, opasteen tekstiosasta ja pohjapiirustuksesta. 
 • Opasteen elementtien asemoinnissa tulee huomioida riittävä etäisyys toisiinsa nähden. Suositeltava elementtien etäisyys pohjautuu Helsinki-kehystunnuksen suoja-alueeseen. 
 • Pää- ja kerrosopasteen koko määräytyy kohteen opastepinnan koon ja sisällön mukaan. 
 • Pää- ja kerrosopasteet voidaan toteuttaa vaihtoehtoisesti myös niin, että jokainen informaatioelementti asemoidaan omaan pohjaan. 

[Lataa lisämalleja kerrosopasteihin (.idml, .indd)] 

Suuntaopasteet 

 • Suuntaopasteet koostuvat tekstiosasta ja opastepiktogrammeista. 
 • Opastepiktogrammit voidaan sijoittaa ns. osaksi tekstiä, jolloin niiden koko määräytyy käytettävän tekstin koon mukaan. 
 • Suuntaopastessa teksti tulee asemoida vastakkaiselle puolelle suuntaa osoittavaan nuoleen nähden. 
 • Suuntaopasteen koko määräytyy kohteen opastepinnan koon ja sisällön mukaan. 
 • Opastepiktogrammeja voidaan käyttää suuntaopasteissa myös irrallaan tekstistä omilla pinnoillaan. Tällöin opastepiktogrammeien koko määräytyy niille määritellyn suoja-alueen mukaan. 
 • Teksiosan ollessa irrallaan opastepiktogrammeista, tulee teksti tasata aina vasempaan reunaan. 
 • Suuntaopasteiden ollessa monikielisiä, kukin kielistä asemoidaan omalle rivilleen.  

Lataa mallipohjia suuntaopasteisiin (.idml, indd) 

Tilaopasteet

 • Tilaopasteet toteutetaan suuntaopasteiden periaatteiden mukaisesti vasemmalle tasattuna, kukin kielistä asemoituna omalle rivilleen. 
 • Vaihtoehtoisesti tilaopasteet voidaan toteuttaa myös keskitettynä. 
 • Tilaopasteen koko määräytyy kohteen opastepinnan koon ja sisällön mukaan. 

Lataa tilaopasteet (.idml, indd) 

Kuvakeopasteet 

Toteutetaan suoja-alue huomioiden neliöformaattiin. Koko määräytyy kohteen opastepinnan koon mukaan. Kuvakeopasteiden tulee olla kooltaan linjassa tilaopasteiden kanssa. 

 

Kerrosnumero-opasteet 

 

 • Kerrosnumero-opasteet toteutetaan neliöformaattiin asemoiden kerronumero keskelle pintaa huomioiden ylä- ja alaosan minimimarginaalit. 
 • Kerrosnumero-opasteen koko määräytyy kohteen opastepinnan koon ja sisällön mukaan. 

Lataa kerrosnumero-opasteet (.idml, indd) 

Sulje

Työmaataulut

Työmaataulu on tärkein yksittäinen viestinnän keino työmaalla. Se kertoo kaupunkilaisille meneillään olevasta hankkeesta ja lisätiedon lähteistä.

Tutustu työmaatauluohjeeseen  

 

Puistotaulut 

Ohjeisto esittelee kokonaisuuden: mallipohjat, asemointiperiaatteet, esimerkkejä ja valmiita tauluja sekä tekstejä. Tilaaminen, visuaaliset linjaukset ja asentaminen on myös ohjeistettu. 

[Tutustu puistotauluohjeeseen tässä (PDF)]

Sulje

Salkoliput on näyttävä ja edullinen tapa olla esillä kaupunkikuvassa.

Osta, vuokraa tai painata 

 • Osta Bostin tuoteluettelosta ttai vuokraa Staran liputuspalvelusta p. 09 310 38941 , stara.liputuspalvelu@hel.fi
 • Painata isommat määrät tai kustomoidut salkoliput visuaalisen ilmeen ohjeistuksen mukaan sopimuspainolta. 

Helsinki-lippuja on saatavilla:

 • kolmenlaisilla kehystunnuksilla: Helsinki, Helsingfors, kaksikielisellä 
Helsinki/Helsingfors 
 • vaakamallinen (250 x 150 cm, noin 9 metrin lipputankoon) ja pystymallisia (140 x 350 cm, noin 9-11 metrin lipputankoon
). Pystymallinen lippu liehuu heikommassakin tuulessa, vaakamallinen vaatii voimakkaamman tuulen. 
 • väriyhdistelmillä: metro/suomenlinna ja vaakuna/bussi.

Valkoinen lippu voi olla käytössä tapahtumassa tai muussa lyhytaikaisessa käytössä. Sen parina tulee olla jokin värikäs teema tai tapahtumalippu.  Kokomustaa lippua ei suositella. 

Salkolipuista voit pyytää tarkemman ohjeen osoitteesta marketing@hel.fi . Ohjeessa kerrotaan lipputangon ja lipun mittasuhteista, materiaaleista, käyttötarkoituksista ja lippuryhmien koostamisesta. 

Helsinki salkolippuja monta erilaista ja eri paikoissa ympäri kaupunkia.
Salkolippumallit: siniset, punaiset ja Pride versiot Helsinki ja Helsingfors tunnuksilla.

Helsinki -viirinauhat

Yksittäisen viirin koko 200 x 290 mm nauhan pituus 10 m painatus, molemmilla puolilla. Näitä voit vuokrata tai ostaa bostin tuoteluettelosta tai Staran liputuspalvelusta.

Kolme Helsinki/ Helsingfors viirinauhaa, punainen, sininen ja vihreä
Sulje

Visuaalinen ilme tilassa

Erilaisissa sisä - ja ulkotiloissa värit ja muodot riittävät usein työkaluiksi luoviin ja kiinnostaviin fyysisiin toteutuksiin.  Millaisilla suunnitteluratkaisuilla voisimme luoda kaupunkilaisille lisäarvoa erilaisiin ympäristöihin niiden olemassaolevaa erityisyyttä korostaen? Tai tilassa luontaisesti esiintyville materiaaleille, pinnoille tai toiminnallisuuksiin kiinnittyen?  

Vapauta itsesi ajattelusta, jossa asettelisit ilmeen peruselementtejä erilaisille messukatalogeista tilatuille valmisrakenteille ja -pohjille. Näitä voi tilata kuka tahansa – jokainen yritys ja muu kaupunki. Pohdi, miten voisit toteutuksellasi rakentaa tulevaisuuden Helsinkiä. Erotu. Luovuuden lisäksi pohdi ympäristön kannalta kestäviä valintoja.  

 • Voisiko kehystunnuksen kaaria ajatella skeitattavana muotona?
 • Mitä voisit toteuttaa valolla? 
 • Toteuta kaupunkiyhteisistä raakavideomateriaaleista leikkaamalla vaikuttavat visuaalit [linkki]
 • Tarjoa kaupunkilaisille tapahtuman kohtaamispaikka. Nähdään Helsingin _______ luona! 
 • Toteuta jotain kiipeiltävää?
 • Luo jotain kaupunkilaisia ja kohderyhmääsi aktivoivaa.
 • Maalaa tai teippaa olemassaoleva pinta ympäristössä ja luo uusia kontrasteja. Hyödynnä olemassaolevia pintoja luovasti.
Koromuodoista inspiraationsa saanut kaluste Kuva: Laura Oja
Koromuodoista inspiraationsa saanut kaluste Kuva: Laura Oja
Yksinkertainen vahva toteutus teippaamalla. Materiaalit ja värivalinta luovat hienon yksityiskohdan ympäristöön. Kuva: Mika Ruusunen
Yksinkertainen vahva toteutus teippaamalla. Materiaalit ja värivalinta luovat hienon yksityiskohdan ympäristöön. Kuva: Mika Ruusunen
Hyödynnä olemassaolevia pintoja ja materiaaleja oivaltavasti. Kuva: Kuva Lucid Helsinki
Hyödynnä olemassaolevia pintoja ja materiaaleja oivaltavasti. Kuva: Kuva Lucid Helsinki
Rantareitin tunnisteet Kuva: Werklig
Rantareitin tunnisteet Kuva: Werklig
Kerrosopasteiden materiaaleiksi on valittu materiaali, jota kerroksessa eniten käytetään tai joka kuvaa parhaiten sen yleisilmettä ja tunnelmaa. Harkittu yksityiskohta. Kuva: Werklig
Kerrosopasteiden materiaaleiksi on valittu materiaali, jota kerroksessa eniten käytetään tai joka kuvaa parhaiten sen yleisilmettä ja tunnelmaa. Harkittu yksityiskohta. Kuva: Werklig
Kalustesuunnittelun yksityiskohta Kuva: Laura Oja
Kalustesuunnittelun yksityiskohta Kuva: Laura Oja
Sulje

Yksi yhteinen Helsinki. Yhtenäisen visuaalisen ilmeen myötä on syntynyt monia, fyysisissäkin tiloissa hyödynnettäviä, kaupunkiyhteisiä toteutuksia eri suunnittelijoiden toimesta. Erilaisten ulko- ja sisätapahtumien elementtejä, joita voi hyödyntää luovasti. Lue lisää olemassaolevista kaupunkiyhteisistä tapahtumaelementeistä osiosta Kaupungin työntekijälle ja laajemmin mitä kaikkea suunnittelu- ja toteutustarvettasi tukevaa löytyy jo valmiina Lataa elementtejä -osiosta.  

Sulje

Iso osa kaupungin yleisilmeestä ja luonteikkuudesta syntyy kaupunkitilaan muotoiltujen kalusteklassikoiden, vehreyden, tuttujen elementtien, toimintojen ja kaupungin rakennuksissa ja ympäristössämme vallitsevan väripaletin ja materiaalien, kuten vaikka graniitin, kautta.

Historia, eri aikakaudet, uudet muotoiluratkaisut ja uusinta uutta edustavat innovaatiot luovat osaltaan vahvaa Helsinkikokemusta. 

Tutustu kaupunkitilan muotoihin, materiaaleihin, kasvillisuuteen ja väreihin sekä historiaan

Kaupunkitilaohjeen sisältö ja visuaalisen ilmeen hyödyntäminen tiloissa ovat tasoiltaan eri asioita. Visuaalisen ilmeenkin yhtenä vahvana suunnitteluajurina on toiminut juurikin kaupunki ympärillämme ja sen luonteikkuus. Yhdessä nämä kaksi luovat pysyvyyttä ja vaihtuvuutta.

Sulje

Toimeksianto

Maailman kiinnostavinta kaupunkibrändiä rakennetaan yhdessä monien eri luovan suunnittelun ja siihen liitännäisten puitesopimuskumppaneiden kanssa. Hyvällä toimeksiannolla ja briiffillä, tarpeellisilla taustatiedoilla ja -aineistoilla, voit vaikuttaa paljon yhteistyön sujuvuuteen, ilmeen ja brändinmukaisen toteutuksen ja muiden työlle asetettamiesi tavoitteiden toteutumiseen.

Yhteistyön aluksi 

Jaa kumppanille kaupunkiyhteiset työkalut ja aineistot. Varmista, että ne ovat tuttuja tekijälle tai tiimille.

Viestinnän ja markkinoinnin puitesopimuskumppanit perehdytetään sopimuskauden alussa kategoriayhteisesti brändin ja visuaalisen ilmeen osalta. Kaikille luovaan työhön liittyville tekijöille kannattaa jakaa ainakin seuraavat:  

Kumppanille on hyötyä:

Keskustelkaa työn laajuudesta ja viitekehyksestä visuaalisen aineiston äärellä. Luova työ on vaivalloista briiffata kirjallisesti tai pelkin sanoin. 

 • Havainnollista toivottua yhtenäisyyttä, sarjallisuutta ja toteutettuja ilmeenmukaisia kokonaisuuksia visuaalisin esimerkein. Materiaali voi olla fyysistä tai esitykseksi keräämiäsi kuvakaappauksia tai linkkejä aineistoihin.  
 • julkaisut.hel.fi -alustalta löytyy paljon julkaisusarjojemme julkaisuja. Näistä esimerkiksi jokaisen on helppoa kerätä visuaalisen ilmeen elementtien käytön yksityiskohtia, hyvän taiton, kuvankäytön ja tiedon visualisoinnin esimerkkejä sanojen tueksi : vuosikertomus, Henkilöstöraportti, kaupunkistrategia, teemajulkaisuja, Helsinki-lehti.
 • Jaa tehtyjä tutkimuksia ja dataa, jotka voisivat liittyä työhön. Käyttäjä- ja markkinointitutkimuksia, auditointeja, kävijä- ja katsojamääriä. 
 • Kokoa ja kerää omia visuaalisia benchmarkeja, inspiraatiokuvia ja mielestäsi onnistuneita toteutuksia. Kuvaile ja kerro mitkä asiat niissä puhuttelevat sinua tulevaa yhteistyötä ajatellen: Intensiteetti, rohkeus, oivaltavuus, yksinkertaisuus, tasapaino, ilmeenmukaisuus, hauskuus, ymmärrettävyys, luettavuus, yllättävyys jne.  
 • Tavatkaa. Tapaamisessa hahmotatte puolin ja toisin millä tavalla ja tasolla puhutte asioista. Voitte auttaa toisianne oman ydinosaamisenne ymmärtämisessä.
Keskustelkaa työn laajuudesta ja viitekehyksestä visuaalisen aineiston äärellä. Kuvaaja Jussi Hellsten
Keskustelkaa työn laajuudesta ja viitekehyksestä visuaalisen aineiston äärellä. Kuvaaja Jussi Hellsten
Sulje

Luovan työn suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät ainakin seuraavat puitesopimuskategoriat osa-alueineen, toimijoineen ja tekijöineen. Tutustu kategorioihin ja mahdollisuuksiin, joita niiden sisällä on. 

 • Brändin johtaminen, rakentaminen ja strateginen markkinointi
 • Markkinointiviestinnän suunnittelu, kehittäminen ja toteutus
 • Sosiaalisen median palvelut ja sen sisältöjen strateginen suunnittelu ja operatiivinen toteutus​
 • Graafinen ja luova suunnittelu ja tuotannollinen työ
 • Palvelumuotoilu: palveluiden ja organisaation muotoilu, digitaalinen palvelumuotoilu, palveluympäristöjen muotoilu
 • Videoiden tekstitys ja litterointi
 • Mediasuunnittelu ja mediahankinta, strateginen mediasuunnittelu, analytiikka, asiakasymmärrys ja mittaaminen 
 • Painot. Digipaino, offset-paino, digirullakone sekä suurkuvatulostin. Perinteiset painotuotteet julkaisuista käyntikortteihin, tarrat, suurkuvatulosteet. Palveluntuottajat tarjoavat myös painotuotteisiin liittyviä postitus- ja varastointipalveluita sekä aineistokäsittely- ja taittopalveluita.
 • Tapahtumatuotanto. Hybriditapahtumien tuotanto, fyysiset tapahtumatilat ja osallistava tapahtumasisältö
 • Videotuotanto. Tuotantokokonaisuuden sisältöön, tekniseen ja käytännön toteutukseen.
 • Viestintä. viestintäpalvelujen kehittäminen, suunnitteleminen, toteuttaminen, konsultointi, viestinnän valmennus sekä digitaalinen viestintä. 

 

Palvelumuotoilukumppaniaamu kaupungintalolla Kuva: Mika Ruusunen
Palvelumuotoilukumppaniaamu kaupungintalolla Kuva: Mika Ruusunen
Sulje

Toimeksiannot ovat toteutettavissa ilmeen puitteissa. Edellytys kumppanin kustannusarvion mukaisen työn laskutukselle ei ole lisätä tai ehdottaa visuaaliseen ilmeeseemme itsessään jotain lisää. Hyvä visuaalisen viestinnän suunnittelija ymmärtää, että asiakkaan ilmeen puitteissa on mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa luovia, ilmeen ja brändinmukaisia ratkaisuja. 

Panosta ideaan, sisältöön ja konseptiin. Ilme viimeistelee ja kehystunnus allekirjoittaa ne. 

Suosittelemme lämpimästi kaikille visuaalisen viestinnän työn tilaajille ja ilmeemme kanssa tyskenteleville Grafian julkaisemaa Visuaalisen viestinnän hankintaopasta

Hyviä yhteistöitä! 

Sulje

Hyvä briiffi helpottaa kuvittajan kustannusarvion antamista. Briiffin läpikäymisellä päästään hyvin työssä liikkeelle ja vältetään väärinkäsitykset ja mahdollinen turha työ.  

Briiffissä kannattaa vastata:  

 1. Mikä on viestinnän teema/aiheet, missä yhteydessä kuvituksia käytetään?

 2. Kohderyhmät? (Pääkohderyhmä ja muut kohderyhmät) 

 3. Mikä on kuvitusten rooli? 

 4. Minkälaista tunnelmaa kuvituksilla haetaan, minkälaisia fiiliksiä kuvitusten tulee herättää? 

 5. Onko toivottu kuvitustyyli, tai jopa haluttu kuvittaja tiedossa?  

 6. Kuinka monta eri kuvitusta tarvitaan?  

 7. Kuvaile jokaisen tarvittavan yksittäisen kuvituksen sisältö mahdollisimman tarkkaan (mikä tilanne, paikka, vuodenaika, henkilöt, muita sisältötoiveita ja yksityiskohtia?)

 8. Missä kuvituksia käytetään ja missä kaikkialla niitä julkaistaan? 

 9. Tullaanko kuvituksia jatkossa mahdollisesti animoimaan? Tai onko kuvituksia pystyttävä muokkaamaan niin, että niistä voi irrottaa yksittäisiä osia muuhun käyttöön? 

 10. Onko kuvituksille jotain muita erityistoiveita liittyen mahdollsiin käyttökohteisiin? (Esim. formaatiltaan tai muodotaan erikoisia käyttökohteita missä kuvituksia saatetaan käyttää) 

 11. Mikä on kuvitusten elinkaari, onko kysymyksessä lyhytkestoinen kampanja vai käytetäänkö kuvituksia pidemmällä aikavälillä? 

 12. Mikä on kuvitusten deadline, milloin kuvitusten pitäisi olla käytössä? 

Muistilista kuvitusten tilaajalle  

 • Sopimus: tee tilaajana aina sopimus kuvittajan kanssa kuvitusten käyttö- ja julkaisuoikeuksista. Suosittelemme, että oikeudet kuvituksiin ostetaan koko kaupunkiorganisaation käyttöön määrättömäksi ajaksi. Tämä mahdollistaa kuvitusten laajan ja monipuolisen käytön esim.  yhteisten strategisten teemojen osalta.   
 • Muokkaaminen: kuvitusten muokkaamisesta tulee sopia kuvittajan kanssa. Lähtökohtaisesti on hyvä, että kuvittaja tekee itse muokkaukset, jolla varmistetaan laadun säilyminen, mutta on oltava myös mahdollisuus muokkaamiseen muiden toimesta.  Muokkaaminen tarkoittaa rajaamista ja mahdollisesti osien irroittamista, ei  lisäämistä.  
 • Originaalit: kuvittajan on toimitettava kuvitusoriginaalit tilaajalle, jonka tehtävä on arkistoida kuvitukset mahdollista myöhempää jatkokäyttöä varten.  
 • Jakaminen: Jaa valmiit kuvitukset, toteutukset ja kuvittajatiedot koko kaupunkiorganisaation nähtäväksi Visuaalisen viestinnän verkoston Teams-kanavassa. Hyvin toteutetut kuvitukset toimivat esimerkkinä muille kaupunkiorganisaatioiden toimijoille ja auttavat näin laadukkaan, kontrastisen ja omaperäisen Helsinki-brändin rakentumista. 
Sulje

Sosiaalinen media

Suunnittele sosiaalisen median kanava tunnistettavaksi Helsingin kaupungin kanavaksi. Virallisen kanavan tunnistaa nimestä, kanavan esittelystä ja profiilikuvasta. 

 • Käytä profiilikuvana kehystunnusta tai koromuodolla jaettua graafista kuvaa.
 • Käytä somen sisällöissä visuaalisen ilmeen mukaista kuvaa, videota, kuvitusta, kuvakkeita tai tiedon visualisointia. Tarkista myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus, kuvausluvat ja saavutettavuus. 
 • Helsinki Grotesk tekstityyppi on tärkeä viestinnän työkalu. Se tukee viestejämme ja lisää tunnistettavuutta. 

 

Sulje

Suunnittelun apu

Kaupunkiyhteinen tavoitteemme on ilmeen ja visuaalisten toteutusten kehittäminen, parantaminen ja kokonaisuuden parempi hallinta. 

Heräsikö sinulla kysymyksiä tämän ohjeiston sisällöistä? Haluaisitko sparrata ideaasi tai saada kommentteja toteutukseen? Tarvitsetko neuvoja? Onko sinulla kehitysideoita tai ehdotuksia kaupunki- tai toimialayhteisiksi työkaluiksi tai materiaaleiksi? Haluatko jakaa kokemuksiasi tai hyväksi havaittuja käytäntöjä? Haluatko syventää ja kehittää osaamistasi? 

Tästä osiosta löydät yhteystietoja, hyödyllisiä osoitteita, vinkkejä ja jo kysyttyjä kysymyksiä, joista toivomme olevan sinulle apua visuaalisen viestintään ja -ilmeeseen liittyen.

Ohjeistoon ja visuaaliseen ilmeeseen liittyvissä kysymyksissä ja huomioissa voit olla yhteydessä Kaupungin kanslian viestintäosaston brändi- ja tapahtumayksikön graafiseen asiantuntijaan Mika Ruususeen mika.ruusunen@hel.fi tai puhelimitse 09-310 379 35 

Jos kysymyksesi koskee tietyn toimialan materiaaleja ja visuaalisen ilmeen sovellusta, sinua auttaa ja neuvoo toimialojen omat graafiset asiantuntijat. Heidän yhteystietonsa löydät seuraavasta haitarikohdasta. 

 

Sulje

Toimialojen ja liikelaitosten viestintätiimeissä ja Kaupunginkanslian viestintäosastolla työskentelee myös visuaalisen viestinnän tekijämme, graafiset asiantuntijamme ja -suunnittelijat. Kokonaisuudessaan joukko markkinoinnin ja viestinnän eri osa-alueiden ammattilaisia soveltavat ja kehittävät visuaalisen ilmettä toimialan ja kaupunkilaisten tarpeisiin, vastaavat ilmeen hallinnasta ja ovat mukana puitesopimuskumppanien kanssa tehtävissä visuaalisen viestinnän toimeksiannoissa. Jos tarvitset apua toimialakohtaisessa ilmeen soveltamisessa tai materiaaleissa, olethan yhteydessä toimialojen viestintään ja heidän omiin graafisiin asiantuntijoihinsa. 

Sosiaali- ja terveystoimi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kaupunginkanslia 

Sulje

Visuaalisen viestinnän verkoston pääkanava on Teams  (Kaupunkiorganisaation sisäinen) Verkostossa aktiivisimmat jäsenet ovat kaupungin graafikot ja viestijät, jotka työskentelevät ilmeen parissa päivittäin, mutta kaikki visuaalisesta viestinnästä kiinnostuneet tai siihen intohimolla suhtautuvat kaupunkiorganisaation työntekijät ovat lämpimästi tervetulleita liittymään mukaan! Näkökulma voi olla myös osaamisen syventäminen ja kehittäminen. Kysyminen ja ihmettely on sallittua. Tyhmiä kysymyksiä ei verkostossa ole.  

 • Erilaisissa verkostoissa toimiminen on olennainen osa asiantuntijatyötä ja ne ovat luonnollinen osa oman työn kehittämistä.
 • Verkostoa kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa jatkuvana kehitystyönä. 
 • Työn tekemisen tapoja voidaan parantaa jakamalla hyviksi havaittuja käytäntöjä ja kokemuksiamme avoimesti.
 • Verkoston yksi tärkeä tavoite on luoda tila ja tunne, että etäällä toisistaan työskentelevät kokevat välimatkasta huolimatta olevansa lähellä toisiaan ja työskentelemässä yhteistä päämäärää kohti.
 • Verkoston tavoitteena on visuaalisen ilmeen kehityksen ja toteutuksen parantuminen, kokonaisuuden parempi hallinta.
 • Visuaalisen viestinnän verkoston tarkoitus on toimia keskitettynä kaupunkitasoisena viestintäkanavana
  visuaalisen identiteetin ja sen soveltamiseen liittyvissä asioissa. Verkostossa jaetaan:
  -identiteetin kehityksen uutiset
  -identiteettiin liittyvät kysymykset ja neuvonta
  -tehtyjen töiden kommentointi ja avoin keskustelu
  -millaisia kehitysprojekteja on meneillään, mitä tarvitsee täsmentää
  -työkalujen, esitysten ja aineistojen jakaminen
  -kumppanien kanssa tehdyistä töistä keskustelu
  -tiedon jakaminen
Sulje

 • Visuaalisen ilmeen aamukahvit -tilaisuudet ovat osa laajempaa ilmeen tukimalli -työtä.
 • Samansisältöisiä tilaisuuksia järjestetään kolme kertaa vuodessa, jotta tavoitetaan eri aikaan vuotta aloittavat uudet työntekijät. 
 • Ajankohdat pyritään suunnittelemaan HR:n kanssa yhteistyössä kaupunkitasoisten uusien työntekijöiden perehdytyspäivien jälkeisiin lähiviikkoihin, jotta perehdytyspäivissä voi mainostaa tilaisuuksia. Tilaisuuksista tiedotetaan myös Visuaalisen viestinnän verkostossa, Intrassa, sekä tällä verkkosivulla.
 • Seuraava tilaisuus on heti vuoden alussa, sillä vuoden alku on meille myös uusien tulokkaiden aikaa. 
 • Tilaisuudet on tarkoitettu uusien työntekijöiden lisäksi kaikille visuaalisesta ilmeestämme kiinnostuneille ja sen parissa tavalla tai toisella työskenteleville viestijöillemme, projektipäälliköille, hankkeiden ja palveluiden moninaisille tiimeille, jotka tilaavat ilmeenmukaisia kokonaisuuksia ja sovelluksia tai briiffaavat kumppaneitamme. Näissä tilaisuuksissa kuulet myös visuaalisen ilmeemme ajantasaisimmat päivitykset.

 

Sulje

x

Sulje

Digitaalisten palvelujen visuaalinen ilme

Yksi yhteinen Helsinki toimii ohjenuorana myös digitaalisten palvelujen visuaalisen ilmeen suunnittelussa. Tavoitteena on, että digitaaliset palvelut ja verkkosivustot tunnistaa Helsingin kaupungin palveluiksi ensi silmäyksellä: tämä vahvistaa yhdenmukaista käyttökokemusta ja luottamusta kaupungin palveluihin.

Helsingin tapa kehittää digitaalisia palveluja on asiakaslähtöinen ja ketterä. Digitaalisen asiakaskokemuksen pelikirjasta löydät keskeiset oppaat ja ohjeet digitaalisten palvelujen kehittämiseen. Pelikirjasta saat myös tukea palvelumuotoilun hyödyntämiseen digitaalisten palvelujen ja verkkosivujen kehittämisessä. 

Pelikirjasta löydät esimerkiksi    

 • tukea digitaalisten palvelujen suunnittelun projektointiin ja kehittämisen eri vaiheisiin
 • parhaat käytännöt asiakastutkimukseen ja digitaalisten palvelujen käyttäjätestaukseen
 • käytännön vinkkejä sisältöjen käyttäjälähtöiseen muotoiluun ja äänensävyyn.

Tutustu Digitaalisen asiakaskokemuksen pelikirjaan

Sulje

Helsinki design system (HDS) on muotoilun ja kehittämisen työkalu, joka tukee kaupungin digitaalisten palvelujen ja alustojen helppokäyttöisyyttä, saavutettavuutta ja yhtenäistä ilmettä. Palveluiden tekijät voivat keskittyä asiakastarpeen tunnistamiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen, kun kaikkia toiminnallisuuksia ei tarvitse tehdä alusta alkaen itse. 

Helsinki design systemin dokumentaatiosivuilta löydät esimerkiksi

 • peruspalikat digitaalisen palvelun rakentamiseen
 • suunnitteluohjeet saavutettavuuden varmistamiseksi
 • valmiita saavutettavia komponentteja suunnittelijoille ja ohjelmistokehittäjille
 • valmiita saavutettavia suunnittelumalleja palvelujen yhdenmukaisen käyttäkokemuksen saavuttamiseksi.

Tutustu Helsinki design systemiin

Sulje

Kaupungin verkkosivujen ilmettä on lähdetty yhtenäistämään kanavalinjausten ja hel.fi-uudistushankkeen osana vuodesta 2020. Kaupungin verkkosivut eli hel.fi-sivustokokonaisuus rakentuvat Drupal- ja Wordpress-alustoille. 

 • Pääsivustomme rakentuu yhdessä Drupaliin, josta löytyy monipuoliset sivupohjat ja muut visuaalisen ilmeen rakennuspalat. 
 • Kaupungin Drupal-alustalle on helppo rakentaa uusia sivustoja tai tietyissä erityistapauksissa voidaan perustaa uusi Drupal-sivusto brändin mukaisen perusasennuspaketin avulla. 
 • Kampanjasivustoille ja muissa erityistapauksissa Wordpress-alustalle on tarjolla Helsinki-teema, jonka avulla on helppo luoda brändin mukainen sivusto.
Sulje

Verkkosivustojemme visuaalinen ilme pohjautuu kaupungin visuaalisen ilmeen ja Helsinki Design Systemin ohjeistoille, mutta verkkosivujen osalta visuaalista konseptia ja linjauksia on tarkennettu.

 • Kaupungin väripaletista on valittu verkkosivustoille tietty määrä värejä ja väriyhdistelmiä, jotka toimivat saavutettavasti ja konseptin mukaisesti.
 • Hel.fi:n etusivu muuttuu vuodenaikojen mukaan. Vuodenaikojen muuttuva teema tarkoittaa etusivulle valittuja kuvia, kuvituksia ja väriteemaa.
 • Valokuvien ja kuvitusten käyttöä verkkosivuilla on myös ohjeistettu tarkemmin. Näytämme aitoa jokapäiväistä Helsinkiä ja helsinkiläisen hyvää arkea: ihmisiä, yhdessä tekemistä, riemukkuutta ja hauskoja yksityiskohtia. Kuvissa näkyy eri-ikäisiä ja -taustaisia ihmisiä. Kansikuvissa ei käytetä kuvituksia, vaan valokuvia.

Tutustu verkkosivujen visuaalisen konseptiin ja dokumentaatioon Confluencessa (vaatii kirjautumisen)

Sulje

Jokaisen kaupungille käyttöliittymäsuunnittelua tekevän on tärkeää liittyä mukaan kaupungin UX-verkostoon. Kaupungin yhteisen UX-verkoston tavoitteena on tiivistää UX-tekemistä kohti yhdenmukaista asiakaskokemusta kaupungin digipalveluissa ja verkkosivustoilla. Kaikki kaupungille UX-suunnittelua tekevät saavat kutsun joka toinen viikko pidettävään Kaupungin UX-review tapaamiseen (Teamsissä).

Uuden käyttöliittymäsuunnittelijan muistilista:

 1. Tarvitset käyttöösi kaupungin fonttipaketin ja tunnukset suunnittelutyökaluihin.
 2. Pyydä oikeudet kaupungin Slackiin ja suunnittelun tärkeimmille kanaville (UX-review ja designsystem).
 3. Pyydä kalenterikutsu ja varmista osallistumisesi kaupungin UX-verkostossa.
Sulje

Saavutettavuus, esteettömyys ja yhdenvertainen viestintä

Saavutettavuus on oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta digitaalisissa palveluissa. 

 • Kaikki hel.fi yhteiset käyttöliittymäratkaisut on toteutettu saavutettaviksi (WCAG 2.1 AA) 
 • Sivuilla käytetään inklusiivista kuvamateriaalia ja terminologiaa

Lue lisää Helsingin saavutettavuusmallista 

Sulje

Tämä osio täydentyy. 

Tutustu Helsinki kaikille ohjeistukseen
 

Sulje

Kaupungin työntekijälle

Tämän ohjeiston lisäksi kaupungin työntekijöille on koottu tietoa, ohjeita ja aineistoja intraan ja aineistopankkeihimme. Työasemat ovat varustettu pääsääntöisesti Microsoft 365 (entinen Office) -sovelluksilla, joiden toimintoja hyödynnämme työnteossa ja järjestelyssä, jakamisessa ja uuden luomisessa. 

 

 • Ilmeen mukaiset Powerpoint-pohjat. Perus- ja laaja pohja 
 • Käyttövalmiita esityksiä , joista voit poimia osia - kaupunkiyhteistä sisältöä, kuvituksia [ohjeiston sisäinen linkki kaupunkiyhteisiin käyttövalmiisiin kuvituksiin, valokuvia, infografiikkaa. 
 • Pohdi esityksen ulkoasua. Käytä vain muutamaa eri kalvopohjavaihtoehtoa yhdessä esityksessä, vaikka mallipohjassa on paljon vaihtoehtoja. Anna katsojan silmän levätä välillä kuvissa ja nostoissa. Vältä liian kirjavaa ja vaihtelevaa lopputulosta. Pyri eheään kokonaisuuteen. 
 • Suullisesti pidettävässä esityksessä rakenna esityskalvot puheesi tueksi. Rytmitä ja tauota esitystä otsikko- ja osiokalvoilla, koko kalvon valokuvilla, tukisanoilla sekä keskeisillä sisältönostoilla. Älä kirjoita kalvoihin kaikkea mitä aiot sanoa. 
 • Lähetettävän esityksen voit rakentaa eri tavalla kuin suullisesti esitettävän. Ajattele lähetettävää esitystä vaikka julkaisuna, jonka kansi, otsikot, eri osiot ja kuvat ovat hierarkialtaan loogisesti mietittyjä ja toistuvat näin läpi esityksen. 
 • Kun pidät esitystä Teamsissä, pohdi mitä vastaanottaja katsoo puheesi aikana ja kuinka kauan. Voit aktivoida etäkatsojaa nosto- ja kuvakalvoilla ja näin kuljettaa katsojaa esityksesi mukana. 

[Tähän kuvakooste muutamista hienoista slaideista: hieno kansi, nosto, sisältö, kuvitus]

Sulje

 • Word-ohjelman "uusi"-valikosta avautuu jaetut -kansio, jonka alta löydät ilmeenmukaisia word-pohjia eri tarkoituksiin. Näissä pohjissa asettelu ja tekstikoot ovat määritelty etukäteen. 
 • Muita Wordilla muokattavia ilmeenmukaisia aineistoja käyttöösi:
 1. Nimibadgepohjat erilaisten tilaisuuksien järjestäjille, osallistujille ja muulle henkilökunnalle. Voit juoksuttaa tiedot nimibadgeen suoraan excelistä mikäli osallistujia on paljon. Ohjeet löytyvät pohja-aineiston yhteydestä. [ohjeiston sisäinen linkki lataa elementtejä -osioon näiden kohdalle]
 2. Pöytänimikylttipohja erilaisiin tilaisuuksiin, neuvotteluihin ja avoimiin kokouksiin. [ohjeiston sisäinen linkki lataa elementtejä -osioon näiden kohdalle]

 

 

 

Sulje

 • Löydät erilaisia Helsinki-taustoja Teamsin vakiotaustakuvien valikosta työkoneeltasi (listassa alimmaisena).
 • Taustoja on suunniteltu erilaisia kokouksia ja kokoontumisia ajatellen: sisäisiin kahvihetkiin ja viikkopalavereihin ja ulkoisiin kokouksiin tai tapaamisiin, joissa mukana myös muiden organisaatioiden edustajia.
 • Valitse sopiva tausta tilan valo-olosuhteiden ja henkilön hiusten, ihon ja vaatteiden sävyt ja kontrastit myös huomioiden. Ohjeet taustojen käyttöön
 • Taustoista löytyy päivittyviä Helsinki-aiheisia valokuvia, joita lisätään sovellukseen keskitetysti vuodenaikojen mukaan ja muuten uusia valokuvia hyödyntäen.
Sulje