Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi on osa normaalia valmisteluprosessia kaikilla toimialoilla, ja se perustuu lainsäädäntöön.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi on päätöksenteon ja sen valmistelun työkalu, jonka avulla jäsennetään näkökulmia päätöksen vaikutuksista. Se

  1. nostaa esille päätösten vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin
  2. käynnistää keskustelua päätöksen vaikutuksista
  3. parantaa väestön terveyden tasa-arvoa
  4. tuo esille yleisen edun
  5. lisää päätösten läpinäkyvyyttä.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi on osa normaalia valmisteluprosessia kaikilla toimialoilla, ja se perustuu lainsäädäntöön.

Miten vaikutusten arviointi tehdään?

Helsingissä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä korostetaan kaupungin kaikessa toiminnassa. Arvioinnin tekemisessä hyödynnetään ohjetta "Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi Helsingissä":

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi Helsingissä (pdf)

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarviointi -ohjeen taustalla on laaja-alainen näkemys terveydestä ja hyvinvoinnista. Helsingissä ennakkoarvioinnissa on haluttu painottaa erityisesti terveys- ja hyvinvointieroihin, lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin sekä sukupuoleen tai yhdenvertaisuuteen kohdistuvien vaikutusten arviointia.

Mistä saan lisää tietoa ja ohjausta?

Lisätietoja ja ohjausta terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarvioinnin tekemisessä antaa sosiaali- ja terveystoimialan Tarja Saarinen, tarja.saarinen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).