Palveluntuottajien varautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon häiriötilanteisiin

Tällä sivulla kerrotaan palveluntuottajien varautumisen suunnitteluvelvoitteesta ja tähän liittyvästä Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan ohjausvelvollisuudesta. Lisäksi sivulla tiedotetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluntuottajia tilannekuvasta sekä jatkuvuussuunnittelusta.

Ennakkotietoja palveluntuottajille häiriötilanteisiin varautumisesta

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 50 §:ssä säädetään, että Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan on varauduttava ennakkoon tehtävillä valmiussuunnitelmilla sekä muilla toimenpiteillä sosiaali- ja terveydenhuollon häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Lisäksi Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan on varautumisessaan varmistettava palvelujen jatkuvuuden turvaaminen myös silloin, kun palveluja toteutetaan hankkimalla niitä yksityisiltä palveluntuottajilta.

Palveluntuottajien varautumisen ohjaaminen

Valtioneuvosto on antanut asetuksen (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)hyvinvointialueiden varautumisesta sosiaali- ja terveydenhuollon häiriötilanteisiin. Asetuksen tarkoitus on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä alan toimijoiden valmiutta toimia häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa.

Asetuksen 4 §:ssä säädetään palveluntuottajien varautumisen ohjaamisesta. Asetuksen mukaisesti Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala sopii palveluntuottajien kanssa

  1. tilannekuvan ylläpitämisestä
  2. tilannekuvan välittämisestä toimialan lisäksi Etelä-Suomen yhteistyöalueen valmiuskeskukselle 
  3. ilmoitusmenettelystä häiriötilanteissa.

Lisäksi Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala edellyttää yksityiseltä palveluntuottajalta suunnitelman valmiudesta ja jatkuvuudenhallinnasta.

Asetus koskee 1.4.2023 jälkeen tehtyjä sopimuksia. 1.4.2023 jälkeen tehtyihin sopimuksiin tullaan lisäämään tilannekuvaa, valmiutta ja jatkuvuudenhallintaa koskevat kohdat.

Ohjeistusta ja työpajoja syksyllä 2023

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala on lähettänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja toimialalle tuottaville ennakkotiedotteen varautumisen ohjaamisesta kirjeitse heinäkuussa 2023.

Toimiala tulee syksyn 2023 aikana ohjeistamaan ja ohjaamaan palveluntuottajia sekä jatkuvuussuunnitelmien laatimisessa että tilannekuvaan liittyvissä asioissa, mistä viestimme erikseen. Järjestämme myös tähän liittyviä työpajoja. Toimiala suosittelee, että sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat laativat jatkuvuussuunnitelman ja osallistuvat syksyn työpajoihin.

Toimiala seuraa palveluntuottajien varautumista osana ostopalvelujen valvontaa.

Lisätietoja

Tarvittaessa lisätietoja antaa asiasta Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan turvallisuus ja riskienhallinta -yksikkö: sote.turvallisuusjariskienhallinta@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).