Palkkatulojen tarkastaminen vuodelta 2022

Tälle sivulle koottiin keväällä 2023 ohjeita palkkalaskelman ja veroilmoituksen tarkistamiseen vuodelta 2022. Helsingin kaupungin palkanmaksun tilanne vaikutti joidenkin työntekijöiden esitäytetyn veroilmoituksen tietoihin.

Sivua ei enää päivitetä.

Miten tarkastan Helsingin kaupungin maksamat palkkatuloni vuodelta 2022?

Vuonna 2022 ansaitsemasi palkan saat laskemalla yhteen summa kahdesta palkkalaskelmasta:

 1. Tammi–maaliskuun palkka, jonka löydät maaliskuun 2022 viimeisestä palkkalaskelmasta.
  Se on tullut sinulle verkkopankkiin tai paperisena kotiin.
 2. Huhtikuusta alkaen maksettu palkka, jonka löydät vuoden 2022 viimeisimmästä palkkalaskelmastasi.
  Viimeisin palkkalaskelma löytyy Sarastiasta tai verkkopankistasi.
 3. Vuoden 2022 kokonaispalkkasi saat laskemalla yhteen alku- ja loppuvuoden palkkatulot. Laske yhteen myös molempien palkkalaskelmien ennakonpidätykset, eläkevakuutusmaksut ja työttömyysvakuutusmaksut.

Vertaa saamaasi tuloa esitäytetyn veroilmoituksen tietoihin. Jos esitäytetyssä veroilmoituksessasi ei ole korjattavaa, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Vaikka omat palkkatietosi eroavat esitäytetyn veroilmoituksen tiedoista, korjaa tietoja vain jos tiedä tarkan summan (huomioiden myös työttömyysvakuutus- ja työeläkemaksun sekä ennakonpidätyksen sekä mahdollisen ay-jäsenmaksutiedon). Korjausten määräpäivä on joko 3.4., 9.5., 16.5. tai 23.5.2023. Päivän näet omasta veroilmoituksestasi ja OmaVerosta. Katso veroilmoituksen aikataulu ja ohjeet(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (verottajan sivuille)

Jos epäilet, että esitäytetylle veroilmoitukselle merkitty Helsingin kaupungilta saadun palkan määrä on liian suuri, mutta et pysty selvittämään tarkasti oikeaa määrää, älä korjaa esitäytetyn veroilmoituksen tietoja. Työnantaja jatkaa tulotietojen korjaamista esitäytetyn veroilmoituksen palautuspäivän jälkeen ja saat OmaVeroon verotuspäätöksen, kun tiedot on korjattu.

Näin verotukseen menevät lopulta oikeat tiedot, vaikka et ilmoittaisi korjauksia itse!

Hyvä tietää

Suurella osalla henkilöstöstä vuoden 2022 palkanmaksun tiedot ovat oikein sekä tulorekisterissä että verottajan keväällä lähettämissä esitäytetyissä veroilmoituksissa.​

Esitäytetyn veroilmoituksesi palkkatiedoissa voi kuitenkin olla puutteita, jos:

 • saat palkkaa KVTES-sopimuksen mukaisesti JA sinulle on maksettu viime vuonna liikaa palkkaa​
 • sinulla on niin sanottuja valvonta-aterioita (koskee pääasiassa varhaiskasvatuksen eli päiväkotien työntekijöitä)​

Verohallinto ja Helsingin kaupunki lähettävät OmaVeron kautta kirjeen kaikille joita asia koskee.

Viisi asiaa vuoden 2022 verotuspäätöksistä

 1. Verotuspäätöksiä voi tulla useita – myös niille, joiden palkassa ei ole ollut virheitä. Jos verotuspäätöksessä on virheelliset tiedot, oikeat tiedot palautuvat automaattisesti, ja siitä saa uuden verotuspäätöksen. Uusi verotuspäätös korvaa aiemman. Verotuspäätös voi muuttua monesta syystä: esimerkiksi muutokset tiedoissa, verottajan tekemä valvonta, omat tai puolison muutosilmoitukset.
 2. Verotus päättyy kaikilla ja viimeisetkin verotuspäätökset tehdään viimeistään 31.10.2023. Verotuspäätös, joka näkyy OmaVerossa 1.11.2023, on lopullinen. Puolisoiden verotus päättyy samaan aikaan.
 3. Veronpalautuksen päivä saattaa siirtyä ja maksettava määrä muuttua, jos on saanut uuden verotuspäätöksen. Tämä on normaali lainsäädännön mukainen käytäntö, joka koskee kaikkia veronmaksajia.
 4. Jäännösvero kannattaa maksaa vasta eräpäivänä siltä varalta, että saat vielä uuden verotuspäätöksen. Jos olet jo ehtinyt maksaa jäännösveroa, se huomioidaan uudessa verotuspäätöksessä.
 5. Helsingin kaupunki ja Verohallinto tekevät tiiviisti yhteistyötä, jotta verotuksen päättyessä 31.10. henkilöstön tiedot tulorekisterissä ovat oikein ja verotus tapahtuu oikeilla tiedoilla.