Lokvägen och gatorna i Bangårdskvarteren

Lokvägen breddas mellan Ånggatan och Skogsbackavägen. Gatan får fler körfiler samt gång- och cykelvägar på båda sidorna. Bron över tågbanan kommer att förnyas. Nya tomt- och uppsamlande gator byggs även i Bangårdskvarteren.
Rakentuva Veturitien uusi silta kesäkuussa 2022.

Lokvägen breddas mellan Ånggatan och Skogsbackavägen. Antalet körfiler ökar, och gatans bägge kanter får trottoarer och cykelvägar som längs hela vägen avskiljs, och som ansluter till andra gator i Böle.  

Den förnyade Lokvägen kommer att gå invid tågbanan från Bölegatan till Lokvägens bro, som också kommer att förnyas. Den nya bron kommer att vara ungefär tre gånger bredare. Bygg- och rivningsarbetet utförs i etapper, varvid trafiken på bron bevaras under hela byggarbetet. På grund av tågtrafiken utförs en väsentlig del av broarbetet nattetid.

Gatorna i Bangårdskvarteren kommer att byggas skedvis tillsammans med bostadsbygget. Till största delen är det fråga om nya tomt- och uppsamlande gator. Till exempel skapas gång- och cykelvägarna samt slutförs gatorna först när husen är klara.

Veturitien ja Ratapihakortteleiden urakka-alue kartalla.

Mer information