Stadin Safka

Stadin safka använder svinnmat för helsingforsbornas bästa. Samtidigt utvecklar vi mathjälpen tillsammans med mathjälpsaktörerna i Helsingfors. Vår avsikt är att hämta tjänsterna närmare mathjälpen, öka på folks delaktighet och gemenskap samt göra helsingforsbornas mathjälp mångsidigare. Stadin safka består av Helsingfors stads och Helsingfors församlings gemensamma verksamhet.

Kontakta oss

Stadin safkas kundservice

tfn 040 701 7918

 

Besöksadress:

Landtullsplatsen 10, 00750 Helsingfors

Postadress:

PB 80, 00999 Helsingfors

 

Stadin safka

Facebook(Länk leder till extern tjänst)