kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
71.
1958
Jälkimmäinen osa
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1961.

Sisällysluettelo

Sivut

3. Palkkalautakunta1-24

4. Kiinteistölautakunta25-26

Kiinteistöviraston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat26-31

Kiinteistöviraston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat31-54

Kiinteistöviraston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat55-58

Kiinteistöviraston metsäosaston toimialaan kuuluvat asiat58-60

Kiinteistöviraston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat60-64

Kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston toimialaan kuuluvat asiat64-65

Kiinteistöviraston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat65-84

Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset84-90

5. Hankintatoimisto91-93

6. Järjestelytoimisto94-99

7. Koulutustoimikunta100-101

8. Huoltokassa102-102

9. Tilastotoimisto103-107

10. Kaupunginarkisto108-110

11. Verotusvalmistelu111-114

12. Leski- ja orpoeläkekassa115-116

13. Ulosottolaitos117-121

14. Rakennustarkastustoimisto122-123

15. Holhouslautakunta124

16. Huoneenvuokralautakunnat125-126

17. Palotoimi127-137

18. Huoltotoimi138-160

19. Lastensuojelu161-181

20. Työnvälitys182-197

21. Oikeusaputoimisto198-200

22. Urheilu- ja retkeilytoiminta201-209

23. Väestönsuojelu210-212

24. Asutuslautakunta213-216

25. Raittiuslautakunta217-219

26. Nuorisotyö220-225

27. Ammattioppilaslautakunta226

28. Kotitalouslautakunta227-229

29. Kaupunginkirjasto230-243

30. Kaupunginmuseo244-247

31. Musiikkilautakunta248-250

32. Konepajatoimikunta251

33. Yleiset työt252-272

34. Liikennelaitos273-291

35. Satamahallinto292-311

36. Teurastamo312-320

37. Elintarvikekeskus321-324

38. Puutavara- ja polttoainetoimisto325-327

Hakemisto328-340

 

Koko kirja