kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
69.
1956
Jälkimmäinen osa
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1959.

Sisällysluettelo

Sivut

3. Palkkalautakunta1-21

4. Kiinteistölautakunta22

Kiinteistöviraston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat23-26

Kiinteistöviraston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat26-50

Kiinteistöviraston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat50-54

Kiinteistöviraston metsäosaston toimialaan kuuluvat asiat54-56

Kiinteistöviraston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat56-59

Kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston toimialaan kuuluvat asiat59-60

Kiinteistöviraston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat60-78

Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset78-85

5. Hankintatoimisto86-87

6. Järjestelytoimisto88-94

7. Huoltokassa95-95

8. Tilastotoimisto96-99

9. Kaupunginarkisto100-102

10. Verotusvalmistelu 103-107

11. Leski- ja orpoeläkekassa108-110

12. Ulosottolaitos 111-113

13. Rakennustarkastustoimisto114

14. Holhouslautakunta115

15. Huoneenvuokralautakunnat116-119

16. Palotoimi120-129

17. Huoltotoimi 130-154

18. Lastensuojelu155-178

19. Työnvälitys179-193

20. Oikeusaputoimisto194-196

21. Urheilu- ja retkeilytoiminta197-205

22. Väestönsuojelu206-208

23. Asutuslautakunta209-211

24. Raittiuslautakunta212-215

25. Nuorisotyö216-220

26. Ammattioppilaslautakunta221

27. Kotitalouslautakunta222-224

28. Kaupunginkirjasto225-238

29. Kaupunginmuseo239-242

30. Musiikkilautakunta243-245

31. Konepajatoimikunta246

32. Yleiset työt247-264

33. Liikennelaitos265-279

34. Satamahallinto280-301

35. Teurastamo302-311

36. Elintarvikekeskus312-315

37. Puutavara- ja polttoainetoimisto316-320

Hakemisto321-334

 

Koko kirja