kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
52.
1939
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1941.

Sisällysluettelo

Sivut

AlkulauseIV

I. Kaupunginvaltuusto1-2

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat3-8

2. Rahatointa koskevat asiat8-31

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat31-32

4. Liikennettä koskevat asiat32-34

5. Palotointa koskevat asiat34-35

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat35-41

7. Huoltotointa koskevat asiat41-43

8. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat43-44

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat44-49

10. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat49-88

11. Yleisiä töitä koskevat asiat88-94

12. Puhtaanapitoa koskevat asiat94

13. Satamaoloja koskevat asiat94-97

14. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat97-101

15. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat101-102

16. Muut asiat103-106

II. Kaupunginhallitus107

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat107-148

2. Rahatointa koskevat asiat148-153

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat154-156

4. Liikennettä koskevat asiat156-162

5. Palotointa koskevat asiat162-164

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat164-178

7. Huoltotointa koskevat asiat178-190

8. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat190-198

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat198-208

10. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat208-240

11. Yleisiä töitä koskevat asiat240-248

12. Puhtaanapitoa koskevat asiat248-250

13. Satamaolo ja koskevat asiat250-258

14. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat258-264

15. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat265-267

16. Muut asiat268-273

III. Kiinteistölautakunta274

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat274-279

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat279-305

3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat305-309

4. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat309-313

5. Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston toimialaan kuuluvat asiat314-315

6. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat315-322

7. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan kuuluvat asiat322-328

8. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset328-343

IV. Tilastotoimisto1*-7*

V. Leski- ja orpokassa8*-11*

VI. Ulosottolaitos12*-16*

VII. Verotusvalmisteluvirasto17*-19*

VIII. Yleiset työt20*-48*

IX. Puhtaanapito 49*-59*

X. Satamahallinto60*-78*

XI. Palolaitos79*-86*

XII. Teurastamo87*-106*

XIII. Huoltotoimi107*-172*

XIV. Lastensuojelu173*-208*

XV. Kotitalouslautakunta209*-211*

XVI. Kaupunginkirjasto212*-221*

XVII. Kaupunginmuseo222*

XVIII. Musiikkilautakunta223*-226*

XIX. Rakennustarkastuskonttori227*

XX. Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta228*

XXI. Holhouslautakunta229*

XXII. Oikeusaputoimisto230*-234*

XXIII. Työnvälitystoimisto235*-265*

XXIV. Urheilulautakunta266*-270*

XXV. Ammattioppilaslautakunta271*

Hakemisto272*-304*

 

Koko kirja