kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
60.
1947
Jälkimmäinen osa
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1952.

Sisällysluettelo

Sivut

3. Palkkalautakunta 1-28

4. Kiinteistölautakunta29

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 29-33

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat 33-55

3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 55-56

4. Kiinteistötoimiston metsätalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 56-57

5. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat58-60

6. Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston toimialaan kuuluvat asiat60

7. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat61-69

8. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset69-72

5. Painatus- ja hankintatoimisto73-75

6. Rahatoimiston sotilasavustusosasto76-79

7. Tilastotoimisto80-88

8. Kaupunginarkisto89-92

9. Verotusvalmistelu93-98

10. Leski- ja orpoeläkekassa99-102

11. Ulosottolaitos103-106

12. Rakennustarkastuskonttori107

13. Julkisivupiirustusten tarkastajat108

14. Holhouslautakunta109

15. Huoneenvuokralautakunnat110-113

16. Palotoimi114-120

17. Huoltotoimi121-162

18. Lastensuojelu163-192

19. Oikeusaputoimisto193-196

20. Työnvälitystoimisto197-216

21. Urheilu- ja retkeilylautakunta217-225

22. Kansanhuolto226-236

23. Väestönsuojelu237-238

24. Asutuslautakunta239

25. Raittiusvalistuslautakunta240-247

26. Ammattioppilaslautakunta248

27. Kotitalouslautakunta249-250

28. Kaupunginkirjasto 251-261

29. Kaupunginmuseo262-263

30. Musiikkilautakunta264-267

31. Yleiset työt268-293

32. Liikennelaitos 294-309

33. Satamahallinto310-333

34. Teurastamo 334-356

35. Elintarvikekeskus 357-361

Hakemisto 362-380

 

Koko kirja