kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
64.
1951
Edellinen osa
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1954.

Sisällysluettelo

Sivut

AlkulauseIII

Lyhennysten luetteloIV

1. Kaupunginvaltuusto1-3

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat3-13

2. Rahatointa koskevat asiat13-29

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat29-32

4. Palotointa koskevat asiat32-33

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 33-39

6. Huoltotointa koskevat asiat 39-43

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 43-45

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 45-53

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 53-80

10. Yleisiä töitä koskevat asiat 80-82

11. Liikennettä koskevat asiat 83-84

12. Satamaoloja koskevat asiat 84-85

13. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 85-87

14. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 87-89

15. Muut asiat 89-97

2. Kaupunginhallitus98

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 99-128

2. Rahatointa koskevat asiat 129-134

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 135-136

4. Palotointa koskevat asiat 137-139

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 139-146

6. Huoltotointa koskevat asiat 146-150

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 150-162

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 162-174

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 174-189

10. Yleisiä töitä koskevat asiat 190-198

11. Liikennettä koskevat asiat 198-209

12. Satamaoloja koskevat asiat 209-213

13. Teurastamoa ja kalasatamaa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat.213-214

14. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 214-219

15. Muut asiat 219-224

Hakemisto 225-256

 

Koko kirja