kansi

Tabellbilagor

Berättelse
angående
Helsingfors stads kommunalförvaltning
Första årgången
1888
Jemte statistiska uppgifter för samma och föregående tid.
Helsingfors Drätselkammaren.
Helsingfors 1890.

Innehåll

Sivut

Areal. Väderlek. Temperatur.1*-6*

Befolkning. Dödlighet. Helsovård.7*-21*

Undervisningsväsende. Bibliotek.22*-26*

Allmänna val.27*

Domstolarnes och polisens verksamhet. Sedlighetspolis. Eldsvådor.28*-35*

Gårdar och byggnader.35*-36*

Telegraf. Telefon. Post. Fabriker och handtverk. Passagerare- och godsrörelse.37*-56*

Gator. Afloppskanaler.57*-67*

Vattenledning.68*

Gasbelysning.69*

Fattigvård.70*-73*

Beskattning. Finanser.74*-93*

Sakregister95*-102*

 

Kaikki tilastot