kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
72.
1959
jälkimmäinen osa
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1962.

Sisällysluettelo

Sivut

3. Palkkalautakunta1-22

4. Kiinteistöhallinto23

Kiinteistölautakunta23-68

Kiinteistövirasto69-81

Asuntotuotantokomitea82-84

5. Hankintatoimisto85-88

6. Järjestelytoimisto89-94

7. Koulutustoimikunta95-96

8. Huoltokassa97

9. Tilastotoimisto98-102

10. Kaupunginarkisto103-106

11. Verotusvalmistelu107-111

12. Leski- ja orpoeläkekassa112-113

13. Ulosottovirasto114-119

14. Rakennustarkastustoimisto120-121

15. Holhouslautakunta122

16. Huoneenvuokralautakunnat123-124

17. Palotoimi125-137

18. Huoltotoimi138-166

19. Lastensuojelu167-196

20. Työnvälitys197-216

21. Oikeusaputoimisto217-219

22. Urheilu- ja retkeilytoiminta220-231

23. Väestönsuojelu232-235

24. Asutuslautakunta236-237

25. Raittiuslautakunta238-241

26. Nuorisotyö242-249

27. Ammattioppilaslautakunta250-251

28. Kotitalouslautakunta252-254

29. Kaupunginkirjasto255-271

30. Kaupunginmuseo272-276

31. Musiikkilautakunta277-280

32. Yleiset työt281-305

33. Liikennelaitos306-326

34. Satamahallinto327-350

35. Teurastamo351-363

36. Elintarvikekeskus364-368

37. Puutavara- ja polttoainetoimisto369-372

Hakemisto373-386

 

Koko kirja