kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
59.
1946
Jälkimmäinen osa
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1950.

Sisällysluettelo

Sivut

3. Kiinteistölautakunta1

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat1-5

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat6-28

3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 28-30

4. Kiinteistötoimiston metsätalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 30-31

5 Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 32-33

6. Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston toimialaan kuuluvat asiat33-34

7. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 34-42

8. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset 42-44

4. Tilastotoimisto45-51

5. Kaupunginarkisto52-56

6. Verotusvalmistelu57-62

7. Leski- ja orpokassa63-66

8. Ulosottolaitos67-69

9. Rakennustarkastus70

10. Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta71

11. Holhouslautakunta72

12. Huoneenvuokralautakunnat 73-74

13. Palotoimi75-81

14. Huoltotoimi82-127

15. Lastensuojelu128-157

16. Oikeusaputoimisto158-160

17. Työnvälitystoimisto161-188

18. Urheilu- ja retkeilylautakunta 189-199

19. Kansanhuolto 200-211

20. Väestönsuojelu 212-213

21. Asutuslautakunta 214

22. Raittiusvalistuslautakunta 215-218

23. Ammattioppilaslautakunta 219

24. Kotitalouslautakunta 220-221

25. Kaupunginkirjasto 222-232

26. Kaupunginmuseo 233

27. Musiikkilautakunta 234-237

28. Yleiset työt 238-264

29. Puhtaanapito 265-269

30. Liikennelaitos 270-283

31. Satamahallinto 284-302

32. Teurastamo 303-324

33. Elintarvikekeskus 325-327

Hakemisto 328-342

 

Koko kirja