kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
53.
1940
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1943.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause IVIV

I. Kaupunginvaltuusto1-3

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat3-10

2. Rahatointa koskevat asiat10-27

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat27-29

4. Liikennettä koskevat asiat29-30

5. Palotointa koskevat asiat30-32

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat32-39

7. Huoltotointa koskevat asiat39-41

8. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat42

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat42-45

10. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat45-65

11. Yleisiä töitä koskevat asiat65-66

12. Puhtaanapitoa koskevat asiat66

13. Satamaoloja koskevat asiat66-67

14. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat67-71

15. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat71-73

16. Muut asiat73-80

II. Kaupunginhallitus 81

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat82-118

2. Rahatointa koskevat asiat118-122

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat122-126

4. Liikennettä koskevat asiat126-131

5. Palotointa koskevat asiat131-135

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat135-152

7. Huoltotointa koskevat asiat152-166

8. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat166-176

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat176-188

10. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat188-224

11. Yleisiä töitä koskevat asiat224-232

12. Puhtaanapitoa koskevat asiat232-235

13. Satamaoloja koskevat asiat235-239

14. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat239-246

15. Teurastamoa j a elintarvikekeskusta koskevat asiat246-251

16. Muut asiat251-256

Liite 1. Väestönsuojelua koskevat ja muut sotatilanteesta johtuvat asiat v.1939257-270

Liite 2. Väestönsuojelua koskevat ja muut sotatilanteesta johtuvat asiat v.1940271-310

III. Kiinteistölautakunta311-311

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat311-316

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat316-340

3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat340-344

4. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat344-346

5. Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston toimialaan kuuluvat asiat346-347

6. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat347-356

7. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan kuuluvat asiat356-

8. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset364-

IV. Tilastotoimisto1*-5*

V. Verotusvalmisteluvirasto6*-9*

VI. Leski- ja orpokassa10*-13*

VII. Ulosottolaitos14*-18*

VIII. Rakennustarkastuskonttori19*

IX. Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta20*

X. Holhouslautakunta21*

XI. Palotoimi22*-29*

XII. Huoltotoimi30*-88*

XIII. Lastensuojelu89*-127*

XIV. Oikeusaputoimisto128*-131*

XV. Työnvälitystoimisto132*-173*

XVI. Urheilulautakunta174*-177*

XVII. Kansanhuolto178*-191*

XVIII. Väestönsuojelu192*-197*

XIX. Ammattioppilaslautakunta198*

XX. Kotitalouslautakunta199*-201*

XXI. Kaupunginkirjasto202*-209*

XXII. Kaupunginmuseo210*

XXIII. Musiikkilautakunta211*-214*

XXIV. Yleiset työt215*-240*

XXV. Puhtaanapito241*-248*

XXVI. Satamahallinto249*-264*

XXVII. Teurastamo265*-283*

Hakemisto284-322

 

Koko kirja