kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
51.
1938
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1940.

Sisällysluettelo

Sivut

AlkulauseIV

I. Kaupunginvaltuusto1-2

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat3-13

2. Rahatointa koskevat asiat13-36

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat36-37

4. Liikennettä koskevat asiat37-38

5. Palotointa koskevat asiat38-39

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat39-47

7. Huoltotointa koskevat asiat47-50

8. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat50

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat50-57

10. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat57-92

11. Yleisiä töitä koskevat asiat92-96

12. Puhtaanapitoa koskevat asiat96

13. Satamaoloja koskevat asiat96-98

14. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat98-102

15. Teurastamoa ja keskuskeittolaa koskevat asiat102-105

16. Muut asiat105-111

II. Kaupunginhallitus112

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat112-152

2. Rahatointa koskevat asiat152-159

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat159-162

4. Liikennettä koskevat asiat162-167

5. Palotointa koskevat asiat167-168

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat168-179

7. Huoltotointa koskevat asiat179-188

8. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat188-154

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat194-203

10. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 203-230

11. Yleisiä töitä koskevat asiat230-237

12. Puhtaanapitoa koskevat asiat237-238

13. Satamaoloja koskevat asiat238-246

14. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat246-250

15. Teurastamoa, keskuskeittolaa ja myyntiaittaa koskevat asiat250-253

16. Muut asiat253-261

III. Kiinteistölautakunta262

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat262-267

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat267-296

3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat296-302

4. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat302-305

5. Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston toimialaan kuuluvat asiat306-307

6. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat307-316

7. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan kuuluvat asiat317-322

8. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset322-335

IV. Tilastotoimisto1*-8*

V. Leski- ja orpokassa9*-13*

VI. Ulosottolaitos14*-17*

VII. Verotusvalmisteluvirasto18*-21*

VIII. Yleiset työt22*-49*

IX. Puhtaanapito50*-59*

X. Satamahallinto60*-79*

XI. Palolaitos80*-87*

XII. Teurastamo88*-107*

XIII. Huoltotoimi108*-165*

XIV. Lastensuojelu166*-200*

XV. Kotitalouslautakunta201*-203*

XVI. Kaupunginkirjasto204*-213*

XVII. Kaupunginmuseo214*

XVIII. Musiikkilautakunta215*-218*

XIX. Rakennustarkastuskonttori219*

XX. Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta220*

XXI. Holhouslautakunta221*

XXII. Oikeusaputoimisto222*-225*

XXIII. Työnvälitystoimisto226*-259*

XXIV. Naisten työtupa260*-265*

XXV. Myyntiaitta266*-268*

XXVI. Urheilulautakunta269*-273*

XXVII. Ammattioppilaslautakunta274*

Hakemisto275*-311*

 

Koko kirja