kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
65.
1952
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1960.

Sisällysluettelo

Sivut

3. Palkkalautakunta 1-23

4. Kiinteistölautakunta24

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 24-28

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat 28-60

3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 60-63

4. Kiinteistötoimiston metsätalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 63-65

5. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 65-67

6. Kiinteistötoimiston kaupunkimittausosaston toimialaan kuuluvat asiat.67-68

7. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 68-82

8. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset83-89

5. Painatus- ja hankintatoimisto 89

6. Järjestelytoimisto 90-94

7. HuoItokassa 95

8. Tilastotoimisto 96-101

9. Kaupunginarkisto 102-104

10. Verotusvaimistelu105-109

11. Leski- ja orpoeläkekassa110-111

12. Ulosottolaitos112-114

13. Rakennustarkastus 115-114

14. Julkisivupiirustusten tarkastus 115

15. Holhouslautakunta 116

16. Huoneenvuokralautakunnat 117-123

17 . Palotoimi 124-133

18 . Huoltotoimi 134-178

19. Lastensuojelu 179-203

20. Oikeusaputoimisto 204-207

21 Työnvälitys 208-230

22. Urheilu- ja retkeilytoiminta 231-239

23. Kansanhuolto 240-248

24. Väestönsuojelu 249

25. Raittiuslautakunta 250-254

26. Nuorisotyö255-259

27. Ammattioppilaslautakunta 260

28. Kotitalouslautakunta 261-263

29. Kaupunginkirjasto264-280

30. Kaupunginmuseo 281-284

31. Musiikkilautakunta 285-290

32. Konepajatoimikunta291

33 . Yleiset työt292-315

34. Liikennelaitos 316-330

35. Satamahallinto 331-356

36. Teurastamo 357-373

37. Elintarvikekeskus 374-378

38. Puutavara- ja polttoainetoimisto 379-381

39. Asutuslautakunta 382-385

Hakemisto 386-400

 

Koko kirja