kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
66.
1953
Jälkimmäinen osa
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1956.

Sisällysluettelo

Sivut

3. Palkkalautakunta 1-17

4. Kiinteistölautakunta17

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 17-21

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat 21-50

3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 50-53

4. Kiinteistötoimiston metsätalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 53-55

5. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 55-58

6. Kiinteistötoimiston kaupunkimittausosaston toimialaan kuuluvat asiat 58-60

7. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 60-74

8. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset 74-79

5. Painatus- ja hankintatoimisto 79-80

6. Järjestelytoimisto 81-85

7. Huoltokassa 86

8. Tilastotoimisto 87-91

9. Kaupunginarkisto 92-95

10. Verotusvalmistelu 96-100

11. Leski- ja orpoeläkekassa 101-102

12. Ulosottolaitos 103-105

13. Rakennustarkastus 106

14. Julkisivupiirustusten tarkastus 107

15. Holhouslautakunta 108

16. Huoneenvuokralautakunnat 109-113

17. Palotoimi 114-122

18. Huoltotoimi 123-157

19. Lastensuojelu 158-179

20. Työnvälitys 180-198

21. Oikeusaputoimisto 199-201

22. Urheilu- ja retkeilylautakunta 202-209

23. Kansanhuolto 210-215

24. Väestönsuojelu 216-218

25. Asutuslautakunta 219-222

26. Raittiuslautakunta 223-227

27. Nuorisotyö 228-232

28. Ammattioppilaslautakunta 233

29. Kotitalouslautakunta 234-236

30. Kaupunginkirjasto 237-248

31. Kaupunginmuseo 249-253

32. Musiikkilautakunta 254-258

33. Konepajatoimikunta 259-260

34. Yleiset työt 261-283

35. Liikennelaitos 284-299

36. Satamahallinto 300-321

37. Teurastamo 322-337

38. Elintarvikekeskus 338-342

Hakemisto 343-360

 

Koko kirja