kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
56.
1943
Edellinen osa
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1946.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause III

1. Kaupunginvaltuusto1-2

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 2-8

2. Rahatointa koskevat asiat 9-22

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 23-24

4. Liikennettä koskevat asiat24

5. Palotointa koskevat asiat 24-25

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 25-31

7. Huoltotointa koskevat asiat 31-34

8. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 34-36

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat36-40

10. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 40-53

11. Yleisiä töitä koskevat asiat 53-55

12. Puhtaanapitoa koskevat asiat 55

13. Satamaoloja koskevat asiat 55-56

14. Teurastamoa, kalasatamaa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat. 56-57

15. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 57-60

16. Muut asiat 60-65

2. Kaupunginhallitus66

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 66-99

2. Rahatointa koskevat asiat 99-103

3. Oikeus-, ja järjestystointa koskevat asiat 103-105

4. Liikennettä koskevat asiat 106-108

5. Palotointa koskevat asiat 108-110

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 111-124

7. Huoltotointa koskevat asiat124-131

8. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 131-145

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 145-154

10. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 154-171

11. Yleisiä töitä koskevat asiat 171-177

12. Puhtaanapitoa koskevat asiat 177-178

13. Satamaoloja koskevat asiat 178-181

14. Teurastamoa, kalasatamaa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 181-185

15. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 185-191

16. Muut asiat 191-195

Hakemisto 196-219

 

Koko kirja