kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
55.
1942
Edellinen osa
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1946.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause III

1. Kaupunginvaltuusto1

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 2-9

2. Rahatointa koskevat asiat 10-25

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 25-27

4. Liikennettä koskevat asiat27

5. Palotointa koskevat asiat 27-28

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 28-32

7. Huoltotointa koskevat asiat 32-34

8. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 34-36

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 36-40

10. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 40-54

11. Yleisiä töitä koskevat asiat 54-55

12. Puhtaanapitoa koskevat asiat 55

13. Satamaoloja koskevat asiat 55-56

14. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 56-57

15. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 57-60

16. Muut asiat 60-68

2. Kaupunginhallitus68

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat68-106

2. Rahatointa koskevat asiat 106-109

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 109-111

4. Liikennettä koskevat asiat 111-113

5. Palotointa koskevat asiat 113-115

6. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 115-125

7. Huoltotointa koskevat asiat 125-132

8. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 132-145

9. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 145-157

10. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 157-180

11. Yleisiä töitä koskevat asiat 180-187

12. Puhtaanapitoa koskevat asiat 187-188

13. Satamaoloja koskevat asiat 188-192

14. Teurastamoa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 192-195

15. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 195-201

16. Muut asiat 201-206

Hakemisto 207-230

 

Koko kirja