kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
68.
1955
Jälkimmäinen osa
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1958.

Sisällysluettelo

Sivut

3. Palkkalautakunta1-27

4. Kiinteistölautakunta28

1. Kiinteistöviraston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat28-31

2. Kiinteistöviraston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat32-55

3. Kiinteistöviraston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat55-58

4. Kiinteistöviraston metsätalousosaston toimialaan kuuluvat asiat58-60

5. Kiinteistöviraston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat60-62

6. Kiinteistöviraston kaupunkimittausosaston toimialaan kuuluvat asiat62-63

7. Kiinteistöviraston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat63-76

8. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset76-82

5. Hankintatoimisto83-84

6. Järjestelytoimisto85-89

7. Huoltokassa90

8. Tilastotoimisto91-95

9. Kaupunginarkisto96-99

10. Verotusvalmistelu100-105

11. Leski- ja orpoeläkekassa106-108

12. Ulosottolaitos109-111

13. Rakennustarkastustoimisto112

14. Holhouslautakunta113

15. Huoneenvuokralautakunnat114-119

16. Palotoimi120-128

17. Huoltotoimi129-155

18. Lastensuojelu156-179

19. Työnvälitys180-192

20. Oikeusaputoimisto193-195

21. Urheilu- ja retkeilytoiminta196-205

22. Kansanhuolto206-206

23. Väestönsuojelu207-209

24. Asutuslautakunta210-212

25. Raittiuslautakunta213-216

26. Nuorisotyö217-221

27. Ammattioppilaslautakunta222

28. Kotitalouslautakunta223-225

29. Kaupunginkirjasto226-238

30. Kaupunginmuseo239-242

31. Musiikkilautakunta243-245

32. Konepajatoimikunta246-247

33. Yleiset työt248-268

34. Liikennelaitos269-285

35. Satamahallinto286-311

36. Teurastamo312-323

37. Elintarvikekeskus324-327

38. Puutavara- ja polttoainetoimisto328-330

Hakemisto331-348

 

Koko kirja