kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
64.
1951
Jälkimmäinen osa
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1956.

Sisällysluettelo

Sivut

3. Palkkalautakunta 1-22

4. Kiinteistölautakunta23

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 23-27

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat27-58

3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat58-62

4. Kiinteistötoimiston metsätalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 62-64

5. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat 64-66

6.·Kiinteistötoimi ston kaupunkimittausosaston toimialaan kuuluvat asiat 66

7. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 67-77

8. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset 77-82

5. Painatus- ja hankintatoimisto 83

6. Järjestelytoimisto 84-89

6a Huoltokassa89

7. Tilastotoimisto 90-96

8. Kaupunginarkisto 97-99

9. Verotus valmistelu 100-104

10. Leski- ja orpoeläkekassa 1005

11. Ulosottolaitos 106-109

12. Rakennustarkastus 110

13. Julkisivupiirustusten tarkastus 111

14· Holhouslautakunta 112

15. Huoneenvuokralautakunnat 113-119

16. Palotoimi 120-128

17. Huoltotoimi 129-173

18. Lastensuojelu 174-196

19. Oikeusaputoimisto 197-199

20. Työnvälitys 200-220

21. Urheilu- ja retkeilytoiminta 221-230

22. Kansanhuolto 231-238

23. Väestönsuojelu 239

24. Asutuslautakunta 240-242

25. Raittiuslautakunta 243-247

26. Nuorisotyö 248-253

27. Ammattioppilaslautakunta 254

28. Kotitalouslautakunta255-256

29. Kaupunginkirjasto 257-278

30. Kaupunginmuseo 279-282

31. Musiikki lautakunta 283-287

32. Konepajatoimikunta 288-289

33. Yleiset työt 290-315

34. Liikennelaitos 316-329

35. Satamahallinto 330-352

36. Teurastamo 353-368

37. Elintarvikekeskus 369-374

38. Puutavara- ja polttoainetoimisto 375-381

Hakemisto 382-405

 

Koko kirja