kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
58.
1945
Edellinen osa
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1948.

Sisällysluettelo

Sivut

Alkulause III

1. Kaupunginvaltuusto1-2

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 2-16

2. Rahatointa koskevat asiat 16-42

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 42-46

4. Palotointa koskevat asiat 46-47

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 48-55

6. Huoltotointa koskevat asiat 55-58

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 58-61

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 61-66

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 66-87

10. Yleisiä töitä koskevat asiat 87-89

11. Puhtaanapitoa koskevat asiat 89

12. Liikennettä koskevat asiat 89-91

13. Satamaoloja koskevat asiat 91-92

14. Teurastamoa, kalasatamaa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 92-93

15. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat93-96

16. Muut asiat 96-99

2. Kaupunginhallitus100

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat100-150

2. Rahatointa koskevat asiat 150-156

3. Oikeus- ja järjestystointa koskevat asiat 156-163

4. Palotointa koskevat asiat 163-167

5. Terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat asiat 167-181

6. Huoltotointa koskevat asiat 181-190

7. Erinäisiä sosiaalisia tehtäviä koskevat asiat 190-216

8. Opetus- ja sivistystointa koskevat asiat 216-230

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 230-251

10. Yleisiä töitä koskevat asiat 251-260

11. Puhtaanapitoa koskevat asiat 260-262

12. Liikennettä koskevat asiat 262-269

13. Satamaoloja koskevat asiat 269-277

14. Teurastamoa, kalasatamaa ja elintarvikekeskusta koskevat asiat 278-281

15. Teknillisiä laitoksia koskevat asiat 281-290

16. Muut asiat 290-294

Hakemisto 295-326

 

Koko kirja