kansi

Kertomus
Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta
49.
1936
Helsingin kaupungin tilastotoimiston julkaisema.
Helsinki 1938.

Sisällysluettelo

Sivut

AlkulauseIV

I. Kaupunginvaltuusto1-3

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat3-13

1. Kaupungin asemakaavaa koskevat kysymykset3-13

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset13-19

3. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta koskevat kysymykset20-23

4. Kaupungille kuuluvain talojen ja rakennusten käyttämistä määrättyihin tarkoituksiin sekä sellaisten rakennusten teettämistä ja kunnossapitoa koskevat kysymykset23-27

5. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat kysymykset27-34

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat34-72

C. Muut asiat72-99

II. Kaupunginhallitus.100

A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat100-116

1. Kiinteän omaisuuden hankintaa, luovutusta ja käyttöoikeutta koskevat kysymykset100-116

2. Muut kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat kysymykset117-136

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat136-203

C. Muut asiat203-232

III. Kiinteistölautakunta.233

1. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat233-237

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat237-255

3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat255-263

4. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat264-266

5. Kiinteistötoimiston maanmittaus-ja kartastotöiden osaston
toimialaan kuuluvat asiat
266-267

6. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat267-274

7. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan kuuluvat asiat274-280

8. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset281-296

IV. Tilastotoimisto1*-5*

V. Ulosottolaitos6*-9*

VI. Verotusvalmistelukunta10*-11*

VII. Yleiset työt12*-29*

VIII. Puhtaanapito30*-39*

IX. Satamahallinto40*-57*

X. Palolaitos58*-66*

XI. Teurastamo67*-83*

XII. Köyhäinhoito84*-116*

XIII. Lastensuojelu117*-147*

XIV. Kotitalouslautakunta148*-150*

XV. Kaupunginkirjasto151*-159*

XVI. Kaupunginmuseo160*

XVII. Musiikkilautakunta161*-164*

XVIII. Rakennustarkastuskonttori165*

XIX. Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta166*

XX. Holhouslautakunta167*

XXI. Oikeusaputoimisto168*-171*

XXII. Työnvälitystoimisto172*-178*

XXIII. Naisten työtupa179*-183*

XXIV. Myyntiaitta184*-186*

XXV. Urheilulautakunta187*-191*

XXVI. Ammattioppilaslautakunta192*

Hakemisto193*-223*

 

Koko kirja